Die reaktorbankrotskap - THTR 300 Die THTR-nuusbrief
Studies oor THTR en nog baie meer. Die THTR-afbreeklys
Die HTR navorsing Die THTR-voorval in die 'Spiegel'

navorsingsetiek

HTR navorsing in Duitsland

selfs in die 3de millennium:

Wetenskaplike kernelite verdien goed uit HTR-befondsing!

Baie geld vir HTR-navorsingsinstellings in Dresden, Rossendorf, Zittau, Görlitz, Hamburg, Stuttgart, Garching, Karlsruhe, Bochum, Aken, Jülich ...

"Psst, nie 'n enkele woord oor die verleentheid van die beplande hoëtemperatuurreaktor in Suid-Afrika nie. Nie 'n woord oor die sinloos vermorste 1,5 miljard euro in die arm land nie!"

Dit is uiteraard die leuse van die spreekbuis van die kernindustrie, die tydskrif "atw", wat aanhoudend swyg oor die jongste bankrotskap van die Pebble Bed Modular Reactor (PBMR).

En namens die hele bedryf word die toekomstige EU-projekte waarvoor betaal moet word om Generasie IV-reaktore te bevorder, in hul Julie 2010-uitgawe op 8 bladsye aangebied. Deel twee volg in die volgende uitgawe...

Want in die herfs sal die nuwe energie-konsep van die federale regering besluit word. En benewens die verpligte termynverlengings, het die kernkragbedryf 'n paar baie spesiale versoeke van sy regering hiervoor. Die vorige navorsingsprojekte moet voortgaan en nuwe dinge moet geïnisieer word.

Die atomic lamina atw bied eerlik die indrukwekkende navorsings- en ontwikkelingswerk vir HTR-tegnologie die afgelope twee jaar aan. Hier is 'n oorsig van die besonderhede, gekategoriseer volgens stad.

*

Dresden-Rossendorf

Vir die sogenaamde "Competence Centre East for Nuclear Technology", wat ook die Dresden-Rossendorf Navorsingsentrum en die Zittau/Görlitz Universiteit van Toegepaste Wetenskappe insluit, beskryf die atw die toekomstige fokus in April 2010:

- "Gegrond op simulasiemetodes vir die veiligheidsontleding van vandag se ligwaterreaktors, verskuif die fokus toenemend na die ontwikkeling van metodes vir reaktore van die 4de generasie en versnellergedrewe stelsels" (2010, p. 260).

- Hier in Dresden-Rossendorf word die DYN3D-reaktordinamikaprogram nie net verder ontwikkel vir ligtewaterreaktore nie: "Die toepassingsgebied word geleidelik uitgebrei om Generasie IV-reaktore in te sluit" (2010, p. 260).

- Navorsing oor die materiaal- en komponentveiligheid van kernreaktore: "Chroomstaal word as potensiële konstruksiemateriaal vir kernreaktore van die vierde generasie beskou as gevolg van hul voordelige kombinasies van eienskappe" (2010, p. 261).

- "In die konteks van Gen IV is daar tans 'n sterk herlewing van ondersoeke na natriumverkoelde vinnige reaktore waarin die FZD aan die Europese projekte ADRIANA en CP-ESFR deelneem" (2010, p. 261). ’n Nuwe eksperimentele platform vir vloeibare metaalvloei (DRESDYN) is geskep.

- Aangesien die finale wegdoening van die radioaktiewe sferiese brandstofelemente van HTR's nog op een of ander manier vir die volgende eeue gereguleer moet word, word navorsing gedoen om die volume afval en radioaktiewe bestraling te verminder. "Transmutasie" sluit dus die omskakeling van langlewende radionukliede in kortlewende of stabiele nukliede in: "Vir die ontwikkeling van GenIV-stelsels en toegewyde versneller-ondersteunde transmutasiestelsels (ADS) word presiese deursnee van reaksies met vinnige neutrone vereis" ( 2010, p. 261).

"Met betrekking tot die verbetering van die veiligheidseienskappe van gasverkoelde kernreaktore, hier veral hoëtemperatuurreaktore, die ontwikkeling van innoverende materiale vir hoëtemperatuurenergietegnologie", word die volgende navorsingswerk deur die Tegniese Universiteit van Dresden uitgevoer. :

- Stofvrystelling van die HTR.

- "As deel van die internasionale F-Bridge-projek streef die TU Dresden die doel na om 'n lasergebaseerde proses te ontwikkel vir die hoë-temperatuur-bestande verseëling van alle-keramiek brandstofelement-omhulsels vir gevorderde hoë-temperatuur reaktore (VHTR) verder ontwikkel deur laser-geïnduseerde soldering ... "(2009, p. 2010).

- Vervaardiging van ultra-digte diffusieversperrings met behulp van innoverende lasertegnologie: "'n Noodsaaklike komponent van die veiligheidskonsep van hoë-temperatuur kernreaktore is die gasdigte omhulsel van die kernbrandstofdeeltjies in 'n meerlaagse keramiekbedekking ..." (2010, bl. 264).

- Ontwikkeling van 'n hoë temperatuur hitteruiler.

*

Studente-aantreklikheid:
Maak atoomenergie "ervaringbaar in die eksperiment": opleiding van kernreaktor AKR-2 !!!

"Die opleidingskernreaktor is 'n integrale deel van die professoraat vir waterstof en kernenergietegnologie aan die TU Dresden en dra aansienlik by tot die handhawing van bevoegdheid - beide in samewerking met ander kolleges en universiteite sowel as met die industrie. (...) Die AKR -2 is nie net 'n ware studente-aantreklikheid by die TU Dresden nie, maar nie die minste nie "(2010, p. 264) 'n teenstrydigheid met die uittreebesluite, maar wie gee om?

Antonio Hurtado is sedert 2007 hoof van die professoraat vir waterstof en kernenergie aan die TU Dresden. Hy het sy doktorsgraad in HTR aan die RWTH Aken Universiteit gedoen (2009, p. 204). Gedetailleerde inligting hieroor in THTR-omsendbrief nr 117.

*

Zittau-Goerlitz

As deel van die RAPHAEL-projek word eksperimentele ondersoeke hier op die FLP 500 magnetiese laerstoetsstand uitgevoer.Dit dien om roterende HTR-komponente te ondersteun. “Talle navorsings- en ontwikkelingswerk is uitgevoer onder die projektitel RAPHAEL binne die 6de EURATOM-raamwerkprogram van die Europese Kommissie” (2010, p. 265).

Daar word aan die "Very High Temperature Reactor Project" (VHTR) gewerk met die doel om kernenergie te gebruik om elektrisiteit, waterstof en bruikbare hitte op te wek. Benewens AREVA (Erlangen), is verteenwoordigers van die Instituut vir Kernenergietegnologie aan die Universiteit van Stuttgart (W. Scheuermann) en die Jülich Navorsingsentrum (W. von Lensa) ook betrokke by die RAPHAEL-projek. Vir meer inligting, sien die THTR-omsendbriewe 107 und 117.

*

Hamburg

"In onlangse jare het TÜV Nord spesifiek die aantal werknemers op die gebied van kerntegnologie vergroot. (...) TÜV Nord is ook betrokke by projekte in byvoorbeeld Finland, Swede, Argentinië of Suid-Afrika. Buitelandse kontrakte verhoog die onafhanklikheid van die Deskundiges, bevorder professionele ontwikkeling en bied langtermyn-vooruitsigte TÜV Nord-werknemers neem toenemend deel aan internasionale konferensies en is aktief betrokke by die verdere internasionale ontwikkeling van die stel reëls "(2010, p. 485). - Wat die PBMR in Suid-Afrika betref, kan mens nouliks praat van "langtermyn vooruitsigte" (oorspronklike klank atw in Julie 2010!).

Die tans laaste "Raamwerkooreenkoms ED 120" tussen ESKOM en TÜV Nord om vir die PBMR te werk, is in Desember 2008 gesluit. Reeds 3 weke later het die einde gekom en die sferiese brandstofelemente wat in Suid-Afrika vervaardig word, is per skip na die VSA gebring om daar te eksperimenteer.

*

Stuttgart

"Navorsingsgebiede van die Instituut vir Kernenergietegnologie en Energiestelsels (IKE) is op die gebied van ongeluksimulasie en modelvalidering binne die raamwerk van nasionale reaktorveiligheidsnavorsing van bestaande reaktore sowel as in die ontleding van ontwerpkonsepte vir toekomstige kernkrag aanlegte, veral die hoë-temperatuur reaktor (HTR) (...) Die werk vir die ontwikkeling en validering van gekoppelde metodes tussen neutroniese en termohidrouliese van gasverkoelde hoë-temperatuur reaktore (HTR) sal voortgesit word. (... )

Die IKE is betrokke by die ontwikkeling van die Chinese HTR-PM "(2010, p. 266). HTR-PM is 'n" Hoë-temperatuur Gasverkoelde Reactor - Pebble-bed Module ". Volgens die RWTH Aken tuisblad" is 'n modulêre hoëtemperatuurreaktor, die HTR-PM, word tans in China beplan.

Die Staatsmateriaaltoetsinstituut (MPA) is ook betrokke by die "nuut begin teoretiese en eksperimentele werk oor termiese vermenging" in Stuttgart (2010, p. 266).

Wetenskaplikes peuter steeds met die opgeskroefde klippiebed (en die skade wat daarmee saamgaan) van die brandstofelemente, wat so tipies van HTR'e is. 'n Probleem waarmee niemand sedert die 50's regtig onder die knie gekry het nie. Die balle rangskik hulself net nie in die hoop soos die ingenieur dit wil hê nie! "Beide basiese en toepassingsgerigte werk word uitgevoer. Dit word gedoen in noue verband met die ontwikkeling van gevorderde simulasiemodelle en meettegnieke "(2009, p. 328). - Geniet dit om te bereken!

"Die werk aan die ontwikkeling en validering van gekoppelde metodes tussen neutrone en termohidroulika van hoë-temperatuur reaktore (HTR) sal voortgesit word. 'n 3-dimensionele gekoppelde rekenaarprogram vir die kernhouer is onder ontwikkeling. Insluiting van HTR is die onderwerp van verskeie doktorsgrade by die IKE "(2009, p. 329):

- "Uitbreiding van 'n termohidrouliese kode vir HTR's" deur Kamal Hossain.
- "Plutonium en klein aktiniede as brandstof in hoë-temperatuur klippiebedreaktors" deur Astrid Meier (2009, p. 195).

*

Garching

HTR-ontwikkeling: "In samewerking met die Vereniging vir Plant- en Reaktorveiligheid (GRS) Garching, word 'n 3-dimensionele rekenaarprogram vir kernontwerp en veiligheidsanalise ontwikkel" (2010, p. 266).

*

Karlsruhe

"Eksperimente het ook begin vir reaktore van die vierde generasie en ander is in voorbereiding. Die HELOKA-VHTR-aanleg sal uitgebrei word. Die aanleg sal dan 'n hoëtemperatuur-toetsbaan ontvang (...). Die toetsstand is nie net interessant vir toekomstige gasverkoelde reaktore met vinnige neutrone, maar kan ook gebruik word vir die hoë-temperatuur reaktore wat reeds grootliks ontwikkel is. (...) )

Die werkgroep "Taak on Advanced Reactor Experimental Facilities (TAREF) het die taak om die behoeftes (!!) en prioriteite vir navorsing vir gevorderde gasverkoelde en natriumverkoelde vinnige reaktore te bepaal" (2010, p. 172)!

"Binne die raamwerk van die QUENCH-projek is die waterstofbronterm en die hoëtemperatuur-materiaalgedrag van reaktorkomponente in die vroeë fase van 'n ernstige ongeluk, veral tydens hervloed, ondersoek" (2010, p. 254). Die oorstroming van 'n gedeeltelik vernietigde kern word ontleed.

"In 2009 is verskeie EU-programme in die 6de raamwerkprogram soos EISOFAR, ELSY, Eurotrans ens. om die transmutasiemoontlikhede in innoverende kritieke en subkritiese stelsels te ondersoek, suksesvol voltooi" (2010, p. 256). Vir transmutasie (vermindering van die radioaktiewe afvalvolume) sien ook onder Dresden-Rossendorf.

*

Bochum

"Die fokus van die werkgroep oor reaktorsimulasie en veiligheid by die Ruhr-Universität Bochum is op interdissiplinêre navorsingsprojekte oor die ontleding van tegnologie, simulasie en veiligheid van kernfasiliteite. Dit word befonds deur die Europese Kommissie, die federale regering, navorsingsentrums en nywerheid en is onderhewig aan internasionale ondersteuning Samewerkings. (...)

Ontledings van ongelukbeheer, die uitwerking van interne noodbeskermingsmaatreëls en die kwantifisering van die radionukliedbronterm vanaf die stelsel na die omgewing is net soveel 'n fokuspunt van belang as die evaluering van nuwe stelselkonsepte (Gen III en Gen IV) "( 2009, p. 329).

*

Jülich-Aachen

Ons het reeds baie berig oor die hoofakteur in HTR-ontwikkeling. Hier is nog 'n paar belangrike besonderhede:

“Veiligheidsondersoeke met betrekking tot die insluitingsintegriteit van vandag se reaktore sowel as reaktor-teoretiese werk oor die ontwerp en veiligheid van gasverkoelde reaktore van die vierde generasie word by die Instituut vir Energienavorsing – Veiligheidsnavorsing en Reaktortegnologie – IEF uitgevoer -6 by die Jülich-navorsingsentrum. ...) Vir gasverkoelde Gen IV-reaktore word die drukverligtingsongeluk met lugindringing beskou "(4, p. 2010). Die fokus is op:

Transmutasie en finale berging van bestraalde THTR- en AVR-brandstofelemente: Mens moenie dink dat die kernkragsentrale-operateurs gedink het oor wat om met die radioaktiewe afval te doen voordat hulle kernkragsentrales in werking stel nie!

*

Ontsmetting van 1.000 XNUMX ton bestraalde grafiet.

"In Duitsland moet ongeveer 1.000 1 Mg (dit is 1.000 miljoen kilogram of 2 14 ton!) Bestraalde grafiet as radioaktiewe afval weggedoen word. Dit kom hoofsaaklik van die twee hoë temperature AVR en THTR. Ondersoeke van die C-3-inventaris van die AVR het getoon dat die wegdoening van die keramiek AVR-komponente alleen ongeveer 4/14 van die goedgekeurde C-2009-inventaris van die Konrad-bewaarplek sal opneem "(324, p. XNUMX)!

"In die lig van die lang tydperke van finale wegdoening van kernafval in diep geologiese formasies, kan kontak tussen afval en ooreenstemmende formasiewaters nie uitgesluit word nie." Eers nou het IEF-6 "die gedrag van bestraalde navorsingsreaktorbrandstofelemente in hierdie water in die teenwoordigheid van yster (materiaal van die brandstofelementhouer in 'n warmselstelsel) ondersoek" (2010, p. 258)!

Puma-projek: "Vir 'n effektiewe vermindering van die plutonium wat tydens kernkragopwekking geproduseer word, verder as MOX-brandstofelemente, word verbranding in hoë-temperatuur reaktore (HTR) ook bespreek" (2010, p. 259).

Standaardisering van die kerndatabasis in die VSOP-rekenaarprogram vir die kernontwerp.

Die NACOK-afrigter is steeds in werking: "Dit word gebruik om die proses en gevolge van 'n intrede van lug in die helium-verkoelingskring van 'n hoë-temperatuur reaktor (HTR) te simuleer. In die mees onlangse eksperiment is grafietblokke geoksideer met behulp van die skoorsteen effek" (2010, p. 259).

"In samewerking met die Leerstoel vir Reaktorveiligheid en Tegnologie (LRST) aan die RWTH Aken Universiteit is 'n nuwe toetshouer (REKO-4) gebou waarin die rol van natuurlike konveksie in die toekoms in meer besonderhede ondersoek gaan word. Hierdie projek is die eerste van tans 4 beplande Aktiwiteite wat in die toekoms in noue samewerking met die LRST uitgevoer gaan word Beplanningsaktiwiteite is tans aan die gang vir gesamentlik gebruikte eksperimente oor die onderwerpe van muurkondensasie, aërosolgedrag asook termiese hidroulika en grafietoksidasie in VHTR "(2009, p. 322).

Ten slotte moet 'n besonder pikante detail van die navorsingsaktiwiteite hier genoem word:

"Die chemiese en meganiese langtermynstabiliteit van HTR-FA (brandstofsamestellings) tydens direkte wegdoening word in die FZJ ondersoek. Die studies wat tot dusver deur ons Nederlandse vennoot NRG (SiC en in die FZJ (PyC) as deel van die EU-projek RAPHAEL het getoon dat ten minste vir die tydperk van die eerste 1.000 2009 jaar 'n betroubare insluiting van die noodsaaklike deel van die kernbrandstof deur die deklaag verwag kan word "(323, p. XNUMX) !!!

Die brandstofelementsfere bevat hoogs radioaktiewe stowwe en plutonium. En ons hoor van die wetenskaplike instelling wat gemoeid is met die langtermynbewaring van hierdie uiters gevaarlike tydbomme, selfs in die kleinste hoeveelhede, sulke vae en vae aannames oor die toekoms soos:

"die eerste 1.000 XNUMX jaar (en daarna?) ... aansienlike (onvolledige !!) gedeelte ... kan verwag word (!!) (!!) ..."

Die enigste ding wat seker is, is dat baie mense vir ten minste die volgende 1.000 XNUMX jaar sal moet betaal vir die onverantwoordelike optrede van kernnavorsers en politici in dubbele sin. Met hul gesondheid en baie geld. Kom ons stop die gulsige kernbende. Vir 'n warm herfs! 

Horst blom

 ***


FZJ-publikasies in 2010 oor klippiebedreaktorontwikkeling
(sonder aftakeling / wegdoening)

Allelein, H.-J .; Kasselmann, S .; Xhonneux, A .; Herber, S.-C.

Vordering met die ontwikkeling van 'n volledig geïntegreerde HTR-kodepakket

5de Internasionale Konferensie oor Hoëtemperatuurreaktortegnologie, HTR 2010, Praag, Tsjeggiese Republiek, 18-20 Oktober 2010 Artikel in 'n boek (verrigtinge)

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Li, J.; Nünighoff, K .; Pohl, C.; Allelein, H.-J.

Ondersoek ruimtelike selfafskerming en temperatuur effekte vir homogene en dubbele heterogene klippie modelle met MCNP

Jaarlikse Kerntegnologie-konferensie 2010, Berlyn, 4.-6. Mei 2010, op CD-ROM, Deutsches Atomforum eV en Kerntechnische Gesellschaft eV, Berlyn

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Nabielek, H .; Verondern, K .; Kania, MJ

HTR Brandstoftoetsing in AVR en in MTR's

Proc. van HTR 2010, Vraestel 064, Praag, Tsjeggiese Republiek, CD-Proceedings, 12 bladsye, 2010

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Nünighoff, K .; Druska, C .; Allelein, H.-J.

Kode-tot-kode-vergelyking tussen INK en MGT vir verbygaande scenario's

Verrigtinge van die 5de Internasionale Konferensie oor Hoëtemperatuurreaktor
Tegnologie, HTR 2010, Praag, Tsjeggiese Republiek, 18-20 Oktober 2010

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Pohl, C.

Temperatuurreaktiwiteitskoëffisiënt vir plutoniumbrandstof in 'n hoëtemperatuurreaktor

Proceedings PHYSOR 2010, Pittsburgh, Pennsylvania, VSA. 9-14 Mei 2010

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Pohl, C.

Temperatuurreaktiwiteitskoëffisiënt vir Plutoniumbrandstof in 'n hoëtemperatuurreaktor

Proceedings of the American Nuclear Society, LaGrange Park, IL (2010) tot dusver slegs op CD-ROM beskikbaar

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Pohl, C.; Allelein, H.-J.

Brandende geringe aktiniede in 'n HTR-energiespektrum

5de internasionale konferensie oor hoëtemperatuurreaktortegnologie, HTR, 2010, Praag, Tsjeggiese Republiek, 18-20 Oktober 2010

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Verondern, K .; van Lensa, W.

Kernsteenkoolvergassing vir waterstof- en sintetiese brandstofproduksie

Proc. 18de Internasionale Konferensie oor Kerningenieurswese ICONE18, Referaat 29176

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Van Lensa, W.; Veroordeel, K.

Steenkoolvergassing vir waterstofproduksie met behulp van kernenergie

Proc. 18de Wêreldwaterstofenergiekonferensie WHEC2010, Referaat C1004, Essen, Duitsland

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Sowel as twee lesings van FZJ en een van RWTH by die Freiberg-konferensie oor steenkoolvergassing 2010:

http://www.gasification-freiberg.org/desktopdefault.aspx/tabid-61/ (nie meer beskikbaar)

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

***


Bo-aan die bladsyOp-pyltjie - tot bo-aan die bladsy

***

Doen 'n beroep op donasies

- Die THTR-Rundbrief word deur die 'BI Environmental Protection Hamm' uitgegee en word deur skenkings gefinansier.

- Die THTR-Rundbrief het intussen 'n baie opgemerkte inligtingsmedium geword. Daar is egter deurlopende koste weens die uitbreiding van die webwerf en die druk van bykomende inligtingsblaaie.

- Die THTR-Rundbrief ondersoek en doen in detail verslag. Om dit te kan doen, is ons afhanklik van skenkings. Ons is bly oor elke skenking!

Skenkings rekening:

BI omgewingsbeskerming Hamm
Doel: THTR-omsendbrief
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


Bo-aan die bladsyOp-pyltjie - tot bo-aan die bladsy

***