Kaart van die kern wêreld Die uraan storie
INES, NAME und die steurings Radioaktiewe lae bestraling ?!
Uraan vervoer deur Europa Die ABC-ontplooiingskonsep

INES (Internasionale Kerngebeurtenisskaal)

***


INES - International Rating Scale - Beeld van die Vereniging vir Plant- en Reaktorveiligheid (GRS)

INES vlak 0 - 7 / kort naam

Vlak 0 - 7
aspekte
1ste aspek:

Radiologiese effekte
buite die fasiliteit

2ste aspek:

Radiologiese effekte
binne die plant

3ste aspek:

benadeling van sekuriteit
voorsorgmaatreëls

INES kategorie 7
7 Katastrofiese ongeluk
Ergste vrylating:

Effekte op gesondheid en die omgewing in 'n wye reeks

   
INES kategorie 6
6 Ernstige ongeluk
Beduidende vrystelling:

Volle toewyding van die rampbeheermaatreëls

   
INES kategorie 5
5 Ernstige ongeluk
Beperkte vrystelling:

Gebruik van individuele rampbeheermaatreëls

Ernstige skade aan die reaktorkern / radiologiese versperrings  
INES kategorie 4
4 ongeluk
Lae vrystelling:

Bestralingsblootstelling van die bevolking ongeveer op die vlak van natuurlike stralingsblootstelling

Beperkte skade aan die reaktorkern / radiologiese versperrings

Bestralingsblootstelling onder personeel wat tot die dood lei

 
INES kategorie 3
3 Ernstige voorval
Baie lae vrystelling:

Bestralingsblootstelling van die bevolking gelyk aan 'n fraksie van die natuurlike stralingsblootstelling

Swaar kontaminasie

Akute skade aan die gesondheid van personeel

Amper 'n ongeluk

Uitgebreide mislukking van die verspringende veiligheidsmaatreëls

INES kategorie 2
2 voorval
  Beduidende kontaminasie

Ontoelaatbare hoë stralingsblootstelling onder personeel

Ongeluk

Beperkte mislukking van die verspringende veiligheidsmaatreëls

INES kategorie 1
1 fout
    Afwyking van die toelaatbare reekse vir die veilige werking van die stelsel
INES kategorie 0
0 Rapporteerbare gebeurtenis
    Geen of baie min relevansie vir veiligheid


Swelling Lys van voorvalle Bo-aan die bladsy

INES! Wat is besig om te gebeur?

Die INES-skaal

Uittreksel uit die INES-selfuitbeelding van die IAEA:

Die International Scale of Nuclear and Radiological Incidents (INES) is 'n instrument om die veiligheidsbelangrikheid van kern- en radiologiese voorvalle aan die publiek oor te dra. Die skaal kan toegepas word op gebeure wat by verskeie fasiliteite plaasvind (bv. NPP's, brandstofsiklusfasiliteite, navorsingsreaktors en versnellers, en fasiliteite wat verband hou met radioaktiewe afval) en geassosieer word met 'n wye reeks aktiwiteite...

Vertaal met https://www.DeepL.com/Translator (gratis weergawe)

... en nou na die werklikheid

Die INES gebeurtenis lys sluit gewoonlik net gebeure van die afgelope 12 maande in. 'n Volledige lys, ten minste sedert die IAEA (Internasionale Atoomenergie-agentskap) in 1957 gestig is, was nie by die IAEA beskikbaar nie ...

Twee of drie vrae ontstaan ​​onwillekeurig:

1. Sorg vir die samewerking die WIE met IAEA, OESO / NEA und Wano dat deursigtigheid verduistering word?

2. Is INES geskep om duidelikheid te voorkom?

3. Is die tuinier IAEA moontlik 'n snaarbok?

* 

Klas.? Onverstaanbare of geen INES-klassifikasie nie

Selfs 'n baie klein vrystelling, stralingsblootstelling van die bevolking wat 'n fraksie van die natuurlike stralingsblootstelling beloop, word deur die IAEA as INES kategorie 3 "ernstige ongeluk" geklassifiseer!

Slegs die data wat deur die operateur versend word, word egter aangeteken. Die IAEA kan slegs optree wanneer geheime ongelukke deur eksterne metings of fluitjieblasers bekend word – hy vra dan inligting van die operateurs van die kernaanleg en hoop op ’n antwoord. Alhoewel daar van operateurs vereis word om inligting te verskaf, doen hulle dit dikwels nie; samewerking met die IAEA is vrywillig. Hierdie soms onvoldoende samewerking beteken dat die radioaktiwiteit wat vrygestel word in sommige gevalle slegs geskat kan word. As die voorvalle "lank genoeg" (12 maande) geheim gehou word, verskyn dit nie in INES nie en word dit dus nie die fokus van openbare aandag nie.

 

SPIEGEL-verslag oor versteekte ongelukke in kernkragsentrales regoor die wêreld

Spieël 17/1987

Die koue rilling loop oor my ruggraat

Die mensdom het verskeie kere met 'n haarbreedte verby die ramp gegly. Dit word onthul deur 48 ongeluksverslae, wat deur die IAEA - Internasionale Atoomenergie-agentskap versteek is: ineenstortings, dikwels van die mees bisarre, mees alledaagse soort van die Verenigde State en Argentinië tot Bulgarye en Pakistan ...

 

INES toestand is nie goed nie

Wees in die INES Nuclear Event List Fukushima op 12 Maart 2011 und Tsjernobil op 26 April 1986 as INES kategorie 7 en die amper super ramp van Harrisburg op 28 Maart 1979 as kategorie 5 geklassifiseer.

Die vrystelling van radioaktiwiteit in die omgewing was egter op:

28. Maart 1979 in Harrisburg met 3,7 miljoen TBq (INES kategorie 5)
baie hoër as op
11. Maart 2011 in Fukushima met 1,59 miljoen TBq (INES kategorie 7).

’n Vergelyking daarmee bring ook geen duidelikheid nie
26. 1986. April XNUMX April XNUMX in Tsjernobil met 5,2 miljoen TBq (INES kategorie 7).

 

Dit is vir my net so onverstaanbaar hoekom die ongeluk in die THTR 300 in Hamm / Uentrop slegs as INES kategorie 0 geklassifiseer, hoewel op 4 en 5 Mei 1986 hoogs radioaktiewe grafietstof in die omgewing geblaas is. Volgens die INES-kriteria word "Baie lae vrystelling" van radioaktiwiteit in die omgewing ook oorweeg INES Kategorie 3 "Ernstige voorval" om te gradeer.

Die situasie is soortgelyk met 'n ongeluk in Kanada op 17 Maart 2011 by die Pickering / Ontario kernkragsentrale, hierdie ongeluk het 73.000 XNUMX liter tritium-besoedelde water in Lake Ontario gestort en daar was geen INES-gradering nie. Ander voorvalle kon na bewering nie korrek geklassifiseer word nie omdat die situasie in die mengsel onduidelik gebly het (Gundremmingen 1975 und 1977).

Elke individuele versteuring kan op sy eie "skaars noemenswaardig wees nie, maar die onderliggende wette van oormoed en "Wat nie moet wees nie - dit kan nie wees nie", die slordigheid en die manier waarop die probleme met betrekking tot die publiek hanteer word, is alomteenwoordig. Om kritiese stemme af te speel, toe te smeer en belaglik te maak om nie ernstig opgeneem te word nie, dit is hoe dit al die jare was sedert die begin van die kernkrag. debat en dit is hoe dit tot vandag toe is, die "Vriende van MIK"speel duiwe skaak ...

’n Aantal ander voorvalle het eers jare later bekend geword en het dus daarin geslaag om glad nie in INES te verskyn nie. Byvoorbeeld, 'n amper-super ineenstorting in Argentinië se Embalse-kernkragsentrale 1983 und 1986, of die vrystelling van radioaktiwiteit van enorme proporsies in die Russiese herverwerkingsaanlegte Tomsk 7 1993 und Mayak 2017 ...

 

Die volgende artikels werp lig:

1ste artikel

Spiegel-artikel van 08 Julie 2016

Kernkragrisiko: wanneer gaan die volgende kernkragsentrale opblaas?

Ter opsomming:

Risikonavorsers het twyfel oor die berekeningsmetodes waarmee die voorkoms van ongelukke in kernkragsentrales beraam kan word. Veral die kort gaping van net 25 jaar tussen die Tsjernobil- en Fukushima-rampe stem nie ooreen met die lang tydperke sonder ernstige voorvalle waarmee die operateurs werk nie. Dit is moontlik dat die risiko's van kernkrag stelselmatig onderskat word ...

 

2ste artikel

’n Objektiewe grootteskaal vir kernongelukke om ernstige en katastrofiese gebeure te kwantifiseer 

David Smithe

FISIKA VANDAG 12 Desember 2011

Tekorte in die bestaande International Nuclear Event Scale (INES) het duidelik geword deur vergelykings tussen die ongelukke in 2011 by die Fukushima Daiichi-kernkragsentrale en 1986 in Tsjernobil.

(Let wel - albei is INES genoem kategorie 7 hoewel 1986 miljoen TBq radioaktiwiteit in 5,2 in Tsjernobil vrygestel is en 2011 TBq in Fukushima in 1,59.)

- Eerstens is die skaal in wese 'n diskrete kwalitatiewe rangorde wat nie verder as gebeurtenisvlak 7 gedefinieer word nie.

Tweedens is dit ontwerp as 'n skakelwerktuig, nie 'n objektiewe wetenskaplike skaal nie.

Derdens, sy ernstigste tekortkoming is dat dit grootte en intensiteit verwar.

Ek stel 'n nuwe kwantitatiewe grootteskaal vir kernongelukke (NAMS) voor. Dit gebruik die aardbewingsterktebenadering om die ongelukssterkte M = log (20R) te bereken, waar R = atmosferiese vrystelling van radioaktiwiteit buite die terrein, genormaliseer na jodium-131 ​​ekwivalente Terabecquerel ...

vertaling met www.DeepL.com/Translator (gratis weergawe)

 

** 

Kernkragongelukke

Aangesien die "INES Nuclear Event List" bewys het dat dit van beperkte nut is vir empiriese ontledings, het drie risikonavorsers van die Universiteit van Sussex en ETH Zurich, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool en Didier Sornette, hul eie lys van kernongelukke vir hul werk saamgestel. en gepubliseer op 22 Maart 2016 in die tydskrif "Risiko-analise"het 'n artikel oor die onderwerp gepubliseer. Hierdie lys bevat 'n paar ongelukke wat, om watter rede ook al, dit nie op die INES-lys gemaak het nie ...

 

NAMS - Kernongeluk-omvangskaal

Die Nuclear Accident Magnitude Scale deur David Smythe poog om die tekortkominge van die International Nuclear Event Scale (INES) reg te stel deur, anders as INES:

 - is aaneenlopend en oop aan die bokant

 - is gekoppel aan 'n objektiewe veranderlike (TBq)

 - Skei grootte van intensiteit

Analoog aan die twee aardbewingskale:

Een skaal evalueer die fisiese sterkte van die aardbewing, die ander neem die vernietigende effek van die aardbewing in ag, wat onder meer van geologiese en strukturele faktore afhang. Dit kan byvoorbeeld gesien word wanneer die kernsmelting in die Lucens-navorsingsreaktor (1969) met die brand in Windscale (1957) vergelyk word. Albei ongelukke is 5 op die INES-skaal gegradeer, hoewel die veel ernstiger voorval in Lucens plaasgevind het – danksy die ondergrondse konstruksie van die reaktor was daar egter geen radioaktiewe besoedeling van die area nie.

Die NAMS is gebaseer op die hoeveelheid radioaktiwiteit wat in die atmosfeer en die omgewing vrygestel word buite van die reaktorterrein besoedel ...

Kernongelukgrootteskaal (NAMS)

 

Data uit verskeie bronne (Kernkragvoorvalle en -ongelukke, NAME - Kernongeluk-omvangskaal, INES - Internasionale Kerngebeurtenisskaal, Wikipedia en laaste, maar nie minste nie Kernkragsentrales plaag) Ek het in die volgende lys 'Voorvalle en ongelukke in kernfasiliteite' en het die volgende PDF-lêer van die rou data geskep.

Hier is 'n uittreksel uit die PDF:

Kernkragongelukke (PDF)

Die vuilste dosyn...

Datum, ligging en vrystelling van radioaktiwiteit in Terabecquerel (gesorteer volgens Los TBq), die klassifikasie in NAMS en in INES sowel as die koste in miljoene dollars (dollarkoers van 2013):

datum
datum

plek
Plek

Release
(TBq)

NAME

INES

Kos
(miljoen VS$)

26. 1986. April XNUMX April XNUMX Tsjernobil, Verenigde Koninkryk 5,2 miljoen 8 7 259336
28. Maart 1979 TMI, Harrisburg, VSA 3,7 miljoen 7,9 5 10910
11. Maart 2011 Fukushima, JPN 1,59 miljoen 7,5 7 166089
29 Sep 1957 Mayak, USSR 1,0 miljoen 7,3 6 1733
11 Sep 1957 Rocky Flats, VSA 7800 2,3 5 8189
1. 1967. April XNUMX April XNUMX Mayak, USSR 5600 5 5 ?
6. 1993. April XNUMX April XNUMX Seversk, RUS 3500 4,8 4 51.4
7 Okt 1957 Windscale, Verenigde Koninkryk 1786 4,6 5 89.9
25. Maart 1955 Sellafield, Verenigde Koninkryk 1000 4,3 4 4400
1. Mei 1968 Sellafield, Verenigde Koninkryk 550 4 4 1900
19. Junie 1961 Sellafield, Verenigde Koninkryk 540 4 3 800
10. 2003. April XNUMX April XNUMX Paks, HUN 360 3,9 3 42.8
en baie meer ...          


Swelling Lys van voorvalle Bo-aan die bladsy

Swelling

 

Wat is Becquerel - Eenheid van radioaktiwiteit - Definisie

'n Becquerel is die SI-eenheid om die hoeveelheid radioaktiwiteit te meet. Een becquerel (1Bq) is gelyk aan 1 verval per sekonde. Becquerel (simbool Bq). Die Becquerel is vernoem na Henri Becquerel, 'n Franse fisikus wat radioaktiwiteit in 1896 ontdek het. bestralingsdosimetrie.

1ci = 3,7 × 10 10 Bq = 37 GBq (1 curie = 37 giga becquerels)

https://www.radiation-dosimetry.org/de/was-ist-becquerel-einheit-der-radioaktivitat-definition/

-

INES (International Nuclear Event Scale)

INES NUUS Gebeure - Die huidige voorval verslae van die IAEA ...

Beduidende voorvalle in kernbrandstofsiklusfasiliteite

Kernkragongelukke

Aangesien die "INES Nuclear Event List" bewys het dat dit van beperkte nut is vir empiriese ontledings, het drie risikonavorsers van die Universiteit van Sussex en ETH Zurich, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool en Didier Sornette, hul eie lys van kernongelukke vir hul werk saamgestel. en gepubliseer op 22 Maart 2016 in die tydskrif "Risiko-analise" het 'n artikel oor hierdie onderwerp gepubliseer. Hierdie lys bevat 'n paar ongelukke wat, om watter rede ook al, dit nie in die INES-lys gemaak het nie: 

Gebeurtenislys Kernkragvoorvalle en -ongelukke (PDF)

-

NAMS - Kernongeluk-omvangskaal

Data van verskillende lyste in een PDF-lêer...

Kernkragongelukke + NAMS + INES (PDF)

-

Lees ook die artikel in 'www.spiegel.de' van 08.07.2016 Julie XNUMX:

Kernkragrisiko: wanneer gaan die volgende kernkragsentrale opblaas?

-

Tagesschau.de vanaf 11 Maart 2014:

Koste van kernongelukke - Fukushima, Tsjernobil en vele ander

 


Kernkragsentrales:

kernongelukke

Ander kernongelukke en -voorvalle

 


Kernwapens AZ:

kernwapenstate

 


'n Aantal ongelukke en vrystellings van mensgemaakte radioaktiwiteit is nie of nie meer in die Duits nie Wikipedia te vind.

Wikipedia:

Lys van kernkragsentrales - wêreldwyd

Lys van kernkragfasiliteite - wêreldwyd

Lys van ongelukke in kernfasiliteite - wêreldwyd
Ongeluk --- INES 4 aan 7

Lys van foute in Europese kernkragsentrales
Voorval --- INES 1 aan 3

Lys van rapporteerbare gebeure in Duitse kernfasiliteite
Rapporteerbare gebeurtenis --- INES 0

-

Wikipedia - Duits:

Lys van kernkragongelukke volgens land

Lys van kern- en bestralingsterftes per land

Lys van militêre kernongelukke

Lys van burgerlike kernongelukke

-

'Hoegenaamd niks' Inligting oor Gundremmingen.

-

Die spieël:

Wanneer gaan die volgende kernkragsentrale opblaas? - 08.07.2016

Die kernstaat - Japan in Mei 2011

Die koue rilling loop oor my ruggraat - Spieël 17/1987

Die THTR-voorval in die "Spiegel" - Duitsland in Junie 1986

Inligting oor Gundremmingen - Duitsland in November 1975

Los Alamos - Verbode Stad - VSA in Desember 1962

Lucky Dragon V. - 'n Japannese vissersboot naby Bikini-atol in Maart 1954

-

WNISR:

Wêreldkernbedryfstatusverslag (WNISR)

 


Kerntoesig in Duitsland

In Duitsland verwys die term na die kerntoesig- en lisensie-owerhede, wat, soos die finansiële owerhede, in die federale state gesetel is, terwyl wetgewende bevoegdheid in kernreg by die federale regering berus. As 'n reël word die Duitse kernregulerende owerhede aan die betrokke Ministerie van die Omgewing toegewys en hou toesig oor die veiligheid van alle areas van die kernfasiliteite van die onderskeie federale staat wat hiervoor belangrik is en keur alle noodsaaklike veiligheidsverwante veranderinge goed ...

 

Federale Ministerie vir die Omgewing, Natuurbewaring, Bou en Kernveiligheid

Federale Kantoor vir Stralingsbeskerming

-

Staatsministeries vir die omgewing:

Ministerie vir die Omgewing, Klimaatbeskerming en die Energiesektor Baden-Wuerttemberg;


Beierse staatsministerie vir die omgewing en verbruikersbeskerming;


Hessian Ministerie vir die Omgewing, Klimaatbeskerming, Landbou en Verbruikersbeskerming;


Ministerie van Landbou, Omgewing en Verbruikersbeskerming van die staat Mecklenburg-Voor-Pommere;


Ministerie vir die Omgewing, Natuurbewaring, Landbou en Verbruikersbeskerming van die deelstaat Noordryn-Wesfale;


Ministerie van die Omgewing, Landbou, Voedsel, Wingerdbou en Bosse RLP;


Saksiese Staatsministerie vir Omgewing en Landbou;

 


Internasionale kernowerhede, verantwoordelik vir toesig, bevordering
en soms ook vir toesmeer:

IAEA - Internasionale Atoomenergie-agentskap

België: FANK Federale Agentskap vir Kernbeheer

Sjina: China Nasionale Kernkorporasie

Finland: STUK Säteilyturvakeskus

Frankryk: ASN Autorité de surete nucléaire

Groot Brittanje: Kantoor vir Kernregulering

Indië: AERB Atoomenergie Regulerende Raad

Iran: Iranse Atoomenergie-organisasie

Israel: Israel Atoomenergie Kommissie

Japan: Japannese Kernregulerende Agentskap

Nederland: KFD kernfisiese diens

Rusland: Rostekhnadzor

Swede: SSM Strålsäkerhetsmyndigheten

Switserland: ENSI Federale Kernveiligheidsinspektoraat

Spanje: CSN Consejo de Seguridad Nuclear

Suid-Korea: Kernveiligheid en Sekuriteitskommissie

Tsjeggiese Republiek: SUJB Staatskantoor vir Kernveiligheid

VSA: NRC Kernregulerende Kommissie

 


Vir werk aan 'THTR nuusbrief','reactorpleite.de'en'Kaart van die kern wêreld' jy benodig bygewerkte inligting, energieke, vars strydgenote onder 100 (;-) en skenkings. As jy kan help, stuur asseblief 'n boodskap aan: info@ Reaktorpleite.de

Doen 'n beroep op donasies

- Die THTR-Rundbrief word deur die 'BI Environmental Protection Hamm' uitgegee en word deur skenkings gefinansier.

- Die THTR-Rundbrief het intussen 'n baie opgemerkte inligtingsmedium geword. Daar is egter deurlopende koste weens die uitbreiding van die webwerf en die druk van bykomende inligtingsblaaie.

- Die THTR-Rundbrief ondersoek en doen in detail verslag. Om dit te kan doen, is ons afhanklik van skenkings. Ons is bly oor elke skenking!

Skenkings rekening: BI omgewingsbeskerming Hamm

Doel van gebruik: THTR nuusbrief

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM


Swelling Bo-aan die bladsy

***