Kaart van die kern wêreld Die uraan storie
INES en die kernkragsentrale ongelukke Radioaktiewe lae bestraling ?!
Uraan vervoer deur Europa Die ABC-ontplooiingskonsep

Nasionale ABC-ontplooiingskonsep - 1. -

 ***

1. Die spesiale magte in die nasionale ABC-ontplooiingskonsep
2. Analitiese taakspanne
3. Sentrale Federale Ondersteuningsgroep (Meckenheim)
4de spesiale NBC verdediging reaksie trein van die Bundeswehr (Sonthofen)
5. NBC-ondersoeksentrums van die Bundeswehr (Sonthofen)
6. Biologiese taakspanne
7. Taakspan - Uitbreking Ondersoekspan
8. Spesiale eenheid redding ABC
9. Mediese Taakmagte
10de Taakspan - Mediese NBC-beskerming (München)
11. Nuclear Technical Relief Service GmbH (Eggenstein-Leopoldshafen)
12. Mobiele Dieresiektebeheersentrum (Dörverden-Barme)

 

1. Die spesiale magte in die nasionale ABC-ontplooiingskonsep

deur Gerhard Piper

In die Federale Republiek is daar ongeveer 1.600 340 ongeluksoperasies (siekte kernkragsentrales, biotegnologiemaatskappye en chemiese aanlegte). Daarbenewens word ongeveer 241 miljoen ton gevaarlike goedere jaarliks ​​per pad, spoor of lug vervoer. Daar is ook kerndiefstalle, soos die reeks diefstalle van americium-2008 sedert Desember XNUMX in Denemarke en Duitsland. (1) Nog ’n risikofaktor is die groeiende gevaar van mega-terreuraanvalle. Na die miltsiekte-aanvalle in die VSA in September/Oktober 2001 (5 dooies, 22 beseerdes, 120.000 5.000 vals alarms) was daar ongeveer 5 10 "kopiekat-dade" deur vryryers in die BRD Duitsland sal in die volgende 8 tot 2009 jaar toenemend bedreig word. “Ons weet ook dat Duitsland in ons visier is,” het kanselier Angela Merkel op XNUMX September XNUMX in haar regeringsverklaring verklaar oor die slagting wat veroorsaak is deur die Duits-Amerikaanse aanval op twee tenkwaens. (2) Om nie die koste van verdediging teen mega-terroriste na astronomiese hoogtes te laat wegglip nie, is die nasionale NBC-beskermingskonsep grootliks gebaseer op sogenaamde “spesiale magte”, wie se personeelvermoë en tegniese hulpbronne beperk is.

1. Burgerlike beskerming en NBC-beskerming

Volgens die federale regstelsel van die Bondsrepubliek Duitsland is die federale state verantwoordelik vir rampbeheer (Artikel 30 van die Grondwet) en die Federasie of die Federale Regering is uitsluitlik verantwoordelik vir burgerlike beskerming (Artikel 73, Paragraaf 1 van die Grondwet). In die praktyk is hierdie streng wetlike skeiding gedeeltelik afgeskaf, aangesien die burgerlike beskermingsmagte gewerf is uit die personeel en die organisasies (brandweer en hulporganisasies) wat ook die nooddienste verskaf het in geval van rampe. Dit was dus in eiebelang van die federale regering om die nooddienste vir rampbeheer (KatS) van die federale state met fondse en materiaal te ondersteun ten einde burgerlike beskerming indirek te bevorder. Vir dekades het die federale regering sy "federale toerusting" aan die vrywillige brandweer en hulporganisasies onder privaatreg oorgelaat (Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Duitse Rooi Kruis, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst , ens.) gratis Gebruik in die geval van rampe en ongelukke (Art. 35 GG): 8.103 XNUMX brandweerwaens, mediese troepemotors, vierwielmotors, sorgkombinasies, veldkombuise, ens. Aan die ander kant sou die federale regering kon terugval op die staatskapasiteite in die – nooit verklaarde – burgerlike beskermingsaak tot dusver ’n regsgrondslag vir die wedersydse “dubbele voordeel”.

Alhoewel die federale regering sal voortgaan om die rampbeheer van die federale state op die gebied van brandbeskerming, NBC-beskerming, mediese dienste en ondersteuning te ondersteun, sal die federale regering nie meer die KatS-eenhede van die federale state met nuwe voertuie oor die hele linie toerus nie. volgens die "gieter-beginsel", maar fokus slegs op die toerusting van sogenaamde taakmagte. Die ooreenstemmende "Federale konsep vir die toerusting van aanvullende rampbeskerming" is op 27 Julie 2009 eenparig deur die konferensie van ministers van binnelandse sake (IMK) aanvaar en verskaf vir federale besteding van 57 miljoen euro jaarliks ​​oor 'n tydperk van tien jaar gelede. Volgens verskeie bronne beplan die federale regering om 5.036 5.120 tot 500 XNUMX nuwe motors teen 'n prys van ongeveer XNUMX miljoen euro aan te koop, wat van die ou voertuie sal verskil vanweë hul innoverende ontwerp (brandbestrydingsgroepvoertuie, toerustingtrollies, logistieke water verskaffing, toerustingtrollies versorg, versorgingsstasiewaens, mediese dienstoerustingtrollies ) onderskei. Hulle is bedoel vir die analitiese taakspanne, die mediese taakspanne en die sogenaamde aanvullende toerusting in die ABC-gebied.

Terselfdertyd neem die federale regering vir die eerste keer sy eie beheerbevoegdhede in rampbeheer aan. Amptelik word dit so aangebied dat die federale regering - in ooreenkoms met die federale state - "die behoeftes aan koördinasie ten opsigte van spesiale skade situasies" in ag wil neem Dit het intussen sy eie operasionele sentrum, die Joint Reporting en Situasiesentrum (GMLZ), wat op sy beurt op 'n uitgebreide databasisstelsel vir noodgevalle en noodgevalle gebaseer is, die sogenaamde Duitse Noodvoorbereidings- en Inligtingstelsel (deNIS II)(Plus)), kan terugval.

Vir die hervorming moes die ou Wet op Burgerlike Beskerming (ZSG) van 1997 deur die Wysigingswet op Burgerlike Beskerming (ZSGÄndG) van 2 April 2009 hersien word. (3). Die nuwe Wet op Burgerlike Beskerming en Ramphulp (ZSKG) het op 9 April 2009 in werking getree. Die jarelange praktyk dat die federale state burgerlike beskermingskomponente gebruik wat deur die federale regering verskaf word vir hul rampbeheerbedrywighede, is dus vir die eerste keer 'n wetlike basis gegee.

So staan ​​daar in die ZSKG:

"Artikel 16 Koördineringsmaatreëls; Hulpbron bestuur

(1) Die fasiliteite en bepalings van die Federale Kantoor vir Burgerlike Beskerming en Rampverligting, in die besonder op die gebied van situasie-evaluering en -assessering, sowel as bewyse en bemiddeling van bottelnekhulpbronne, kan ook gebruik word om 'n Grond te ondersteun in die konteks van administratiewe bystand kragtens Artikel 35 (1) van die Basiese Wet.

(2) Die ondersteuning kragtens paragraaf 1 sluit ook die koördinering van hulpmaatreëls deur die federale regering in indien die betrokke Grond of Lande dit versoek. Die federale regering sal bepaal watter maatreëls deur die federale regering in ooreenkoms met die betrokke federale staat of federale state gekoördineer moet word.

(3) Die verantwoordelikheid van die federale state vir operasionele krisisbestuur bly onaangetas.

(4) Die Konfederasie handhaaf koördineringsinstrumente. Die oproep vir federale krisisbestuurstrukture om sy eie take uit te voer, bly onaangeraak.

§ 17 data-insameling en gebruik

(1) In soverre dit nodig is om sy take ingevolge Artikel 16 na te kom, kan die Federale Kantoor vir Burgerlike Beskerming en Rampbystand inligting, insluitend persoonlike data, oor potensiële bystand en oor voorwerpe en infrastruktuurfasiliteite wat relevant is vir siviele beskerming en rampbeheer. Dit sluit veral inligting oor

1. Personeel, materiaal en infrastruktuur potensiaal vir algemene gevaarvoorkoming,

2. Inrigtings, fasiliteite en stelsels waaruit bykomende gevare kan ontstaan ​​in die geval van 'n skadesituasie (risikopotensiaal),

3. Infrastruktuur waarvan die mislukking die aanbod van die bevolking ernstig sou benadeel (kritieke infrastruktuur), en

4. Voorwerpe wat weens hul simboliese krag of afmetings moontlike teikens vir aanvalle is (bedreigde voorwerpe). (...)

Artikel 31 Beperking van Fundamentele Regte

Die basiese regte van fisiese integriteit (Artikel 2, Paragraaf 2, Klousule 1 van die Grondwet), vryheid van die persoon (Artikel 2, Paragraaf 2, Klousule 2 van die Grondwet), vryheid van beweging (Artikel 11, Paragraaf 1 van die Basiese Wet) en die onaantasbaarheid van die huis (Artikel 13 van die Basiese Wet) word ingevolge hierdie wet beperk. "(4)

Werkgroep V van die Konferensie van Ministers van Binnelandse Sake het op sy vergadering op 25 Maart 2002 in Hanover besluit op 'n gegradueerde konsep van vier vlakke van beskerming en sorg as deel van die sogenaamde "Nuwe Strategie vir die Beskerming van die Bevolking in Duitsland". ", wat op 5 Junie 2002 deur die IMK geïmplementeer is, is amptelik aanvaar.

- Beskerming en voorsieningsvlak I:
gestandaardiseerde, alledaagse beskerming,

- Beskerming en voorsiening vlak II:
gestandaardiseerde, omvattende basiese beskerming,

- Beskerming en voorsiening vlak III:
verhoogde beskerming vir bedreigde streke en fasiliteite,

- Beskerming en sorg vlak IV:
Spesiale beskerming met die hulp van spesiale magte (taakmagte) vir spesiale gevare wat gesamentlik deur die federale en staatsregerings gedefinieer is. (5)

Analoog aan die algemene beskermingskonsep met sy vier voorsieningsvlakke, is 'n viervlak-CBRN-konsep (CBRN = Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) ook spesifiek vir NBC-gevare ontwikkel:

- Beskerming en voorsiening vlak I:
Basiese toevoer met CBRN-komponente

Die gestandaardiseerde alledaagse beskerming van die bevolking moet bestuur word met die plaaslike middele om gevaar af te weer. In 'n beperkte mate kan die eenhede van die munisipale professionele en vrywillige brandweer ook hul toerusting, wat hulle vir normale brandbestryding gebruik, vir NBC-verdediging gebruik: gasopsporingsbuise en asemhalingsapparaat. Boonop is die brandweer-eenhede in verskillende mate toegerus met toerustingtrollies meettegnologie (GW Mess).

- Beskerming en sorg vlak II:
Omvattende en gestandaardiseerde CBRN-eksplorasie en dekontaminasie

Vanaf aanbodvlak II word, benewens die munisipale toerusting, die "aanvullende toerusting van die federale regering in NBC-beskerming" gebruik: Die oorspronklike plan in die negentigerjare het voorsiening gemaak dat elk van die (tans) 301 Duitse plattelandse distrikte en 107 onafhanklike stede met drie NBC's elk -Erkundungskraftwagen (ABC-ErkKW).Om kosteredes is die getal uiteindelik verminder tot 'n totaal van 450 ontdekkingsreisigers, dus meestal een per distrik of stad. Die eerste ontdekkingsreisigers is in 2001 bekendgestel, intussen 371 voertuie van die Fiat Ducato 230 L-tipe gebou is eintlik bekendgestel. Hulle word deur die brandweer en hulporganisasies (DRK en DLRG) gebruik. Die ontdekkingsreisigers is toegerus met 'n Geiger-toonbank Thermo FG 40 G-10, 'n foto-ionisasie-detektor (Auer ITOX) en 'n ioon mobiliteitspektrometer (Bruker RAID-1) Slegs 'n beperkte aantal chemikalieë kan duidelik aan die ontdekkingsreisiger geïdentifiseer word.Sedert Julie 2009 het die bestaande Fahr getuie gemoderniseer. Die "opgegradeerde" weergawe kry 'n nuwe rekenaar met meer gebruikersvriendelike sagteware en - waarskynlik vanaf Desember 2009 - 'n rugsak vir die neem van organiese monsters. Ekstern is die enigste verskil tussen die nuwe en die ou weergawe dat daar vier silwerkleurige suigpoorte voor die regterkantse deur.

Die oorspronklike plan het in die vooruitsig gestel dat tot vyf ontdekkingsreisigers tydens 'n sending vanaf 'n mobiele bevelpos gelei sou word. Die verkryging van hierdie sogenaamde metingsbeheerkomponent (MLK) is egter met jare vertraag. ’n Prototipe (BN-8026) is ontwikkel deur die Instituut vir Outomatiseringstegnologie aan die Universiteit van Bremen en getoets deur die Bremen Brandweer. Die amptelike tender vir die projek sal na verwagting vanjaar na die industrie uitgaan. 104 MLK sal in die komende jare aangekoop word.

Parallel met die verkryging van die ontdekkingsreisigers, moet die distrikte toegerus word met 450 nuwe vragmotors vir persoonlike ontsmetting van die tipe MAN 10.163 LAEC. Intussen is 374 van hierdie sogenaamde Dekon-P vir die brandweer en hulporganisasies aangekoop. Met hul pneumatiese storttente kan tot 50 mense per uur ontsmet word. Daarbenewens het die federale regering tussen 2001 en 2006 meer as 53.000 XNUMX NBC-beskermingspakke (oorklere en vloeistofdigte oorpakke) vir brandweer en hulporganisasies aangeskaf. Die paramedici het minimale NBC-beskermingsopleiding ontvang.

- Beskerming en voorsiening vlak III:
verdere ABC-voertuie by gevaarplekke

Terwyl bogenoemde ontdekkingsreisigers en Dekon-P-voertuie landwyd regdeur Duitsland gebruik word, word nog 50 of 51 ABC-ontdekkingsreisigers en 61 Dekon-P 2+ (vir die Mediese Taakmagte) aangeskaf vir die fokus van gevaar. Die federale hoofstad Berlyn, die stadstate (Hamburg en Bremen) en die liggings van die kern- en chemiese nywerhede word as risikogebiede beskou. Dit is voorkeurlewering gegee, dit wil sê terwyl sommige van die distrikte nog op "hul" ontdekkingsreisigers wag, is die hoofgevaargebiede reeds volledig toegerus om sporadies gemoderniseer te word.

Volgens 'n resolusie van die Konferensie van Ministers van Binnelandse Sake (IMK) op 27 Julie 2007, word die volgende verspreiding van 950 ABC-ontdekkingsreisigers en decon P-voertuie gesoek: Baden-Württemberg (93 eenhede), Beiere (102), Berlyn ( 20), Brandenburg (36), Bremen (7), Hamburg (12), Hesse (52), Mecklenburg-Voor-Pommere (36), Nedersakse (98), Noordryn-Wesfale (138), Rynland-Palts (72) ), Saarland (12), Sakse (58), Sakse-Anhalt (48), Sleeswyk-Holstein (30) en Thüringen (46 eksemplare). (6) Boonop is Noordryn-Wesfale vanweë sy bevolkingsdigtheid en die graad van sy industrialisasie besig om 'n staatsbeheerde "Meetrein NRW" op te rig met vyf bykomende ABC-ontdekkingsreisigers en 'n ontsmettingsgebied ("Injured Decontamination Area 50 NRW") met 'n dekon afrolhouer. (7)

- Beskerming en sorg vlak IV:
Spesiale magte

Die federale en staatsregerings is gesamentlik verantwoordelik vir die verskaffing van spesiale beskerming met die hulp van spesiale magte (taakmagte). Die nooddienste op die terrein moet deur die naaste, spesiaal toegeruste en opgeleide Analitiese Taakmagte (ATF) ondersteun word. Dit is oor sewe basisse in Duitsland (Berlyn, Hamburg, Heyrothsberge, München, Mannheim, Keulen en Dortmund) versprei en moet binne 'n radius van 200 kilometer elk gebruik word.

In teorie behoort die eerste magte van die brandweer en reddingsdiens sowat 8 minute ná ’n ongeluk met gevaarlike goedere by die toneel aan te kom – steeds sonder NBC-beskerming. Die eerste verkenningsresultate van die ABC-verkenners van die plaaslike brandweer behoort na 30 minute beskikbaar te wees en na ongeveer 50 minute behoort die dekon-P te begin met die ontsmetting van die eerste slagoffers. Na ongeveer 2 tot 3 uur behoort die naaste ATF met sy spesiale tegnologie byderhand te wees vir versterking om die gevaarlike stof meer presies te identifiseer sodat geskikte teenmaatreëls ingestel kan word. Daarbenewens moet die reddingswerkers op die terrein versterk word deur een of meer van die 61 Mediese Taakmagte (MTF), wat spesiale vermoëns het vir die dekontaminasie van beserings. ATF's en MTF's vorm wat bekend staan ​​as die "kernkomponent" van die CBRN-toerustingkonsep. Daar word amptelik na hulle verwys as "spesiale magte", maar hierdie kategorisering moet met omsigtigheid beskou word: Terwyl die ATF's uit gespesialiseerde professionele brandbestryders bestaan, is die MTF's bestaan ​​uit vrywillige paramedici Bykomende opleiding saam. Benewens die ATF's en MTF's, is daar 'n paar spesiale eenhede wat in spesiale ABC-situasies gebruik word.

Benewens die uitbreiding van die NBC-eenhede, het die owerhede ook die beplanning van operasies oorgeneem: daar is 'n aparte brandweerplan of rampbeheerplan (K-plan) vir elke voorvaloperasie. In die geval van suprastreekse epidemies tree die Nasionale Pandemieplan of die Pokkewaarskuwingsplan in werking. Daar is ten minste een vertroulike federale en staatsraamwerkplan om bio-terrorisme te bekamp. Indien nodig, kan jy terugval op die veiligheidswette en -regulasies.

*

Bronne:

(1) NN: Radiant Prey, Die Zeit, 27 Augustus 2009,
aanlyn: http://www.zeit.de/2009/36/Schmutzige-Bombe

(2) Merkel, Angela: Regeringsverklaring, in: Duitse Bundestag, Stenografiese Verslag, Plenêre Protokol 16/232, Berlyn, 8 September 2009, bl. 300,
aanlyn: http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16233.pdf

(3) Duitse Bundestag: konsepwet van die federale regering - konsep van 'n wet wat die burgerlike beskermingswet wysig, gedrukte saak 16/11338, Berlyn, 10 Desember 2008,
aanlyn: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/113/1611338.pdf

(4) Wet op burgerlike beskerming en federale ramphulp, Berlyn, 2009,

(5) Federale Kantoor van Administrasie - Akademie vir Krisisbestuur, Noodbeplanning en Burgerlike Beskerming (red.): Nuwe strategie om die bevolking in Duitsland te beskerm, Bonn-Bad Godesberg, 2003,

(6) Duitse Bundestag: Antwoord van die Federale Regering op 'n klein vraag van die LP's Hartfrid Wolff (Rems-Murr), Jens Ackermann, Dr. Karl Addicks, nog 'n lid van die parlement en die parlementêre groep van die FDP, drukwerk 16/6867, Berlyn, 29 Oktober 2007,

(7) Ministerie van Binnelandse Sake van die deelstaat Noordryn-Wesfale: NBC beskerming konsep NRW - "Meet trein NRW"
aanlyn: http://www.idf.nrw.de/service/downloads/pdf/2009_07_17_abc_schutzkonzept_messzug_nrw.pdf

 


Vir werk aan 'THTR nuusbrief','reactorpleite.de'en'Kaart van die kern wêreld' jy benodig bygewerkte inligting, energieke, vars strydgenote onder 100 (;-) en skenkings. As jy kan help, stuur asseblief 'n boodskap aan: info@ Reaktorpleite.de

Doen 'n beroep op donasies

- Die THTR-Rundbrief word deur die 'BI Environmental Protection Hamm' uitgegee en word deur skenkings gefinansier.

- Die THTR-Rundbrief het intussen 'n baie opgemerkte inligtingsmedium geword. Daar is egter deurlopende koste weens die uitbreiding van die webwerf en die druk van bykomende inligtingsblaaie.

- Die THTR-Rundbrief ondersoek en doen in detail verslag. Om dit te kan doen, is ons afhanklik van skenkings. Ons is bly oor elke skenking!

Skenkings rekening: BI omgewingsbeskerming Hamm

Doel van gebruik: THTR nuusbrief

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

 


Bo-aan die bladsy


***