Die reaktorbankrotskap - THTR 300 Die THTR-nuusbriewe
Studies oor THTR en nog baie meer. Die THTR-afbreeklys
Die HTR navorsing Die THTR-voorval in die 'Spiegel'

Die THTR-nuusbriewe van 2011

***


        2021 2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003 2002

***

THTR-nuusbrief nr. 136, Julie 2011


Inhalt:

Fluitjieblaser-toekenning vir THTR-kritikus Moormann

Onderhoud met Rainer Moormann

THTR-navorsing gaan voort!

Belastingverligting vir THTR-operateurs

20 jaar gelede: THTR koeltoring ontploffing

Angela se bankrotskapreaktor vir Angola?

Vreugde deur krag vir die energiemaatskappye


Fluitjieblaser-toekenning vir THTR-kritikus Moormann

Die burgerinisiatief vir omgewingsbeskerming in Hamm wens die Aachen-wetenskaplike Dr. Rainer Moormann oor die aanbieding van die tweejaarlikse Fluitjieblaser-prys 2011, wat hy ontvang het saam met 'n anonieme persoonlikheid wat die video "Collateral Murder" op Wikileaks gepubliseer het.

Dr. Rainer Moormann, wat al 35 jaar navorsing doen oor hoëtemperatuurreaktore (HTR) by Forschungszentrum Jülich (FZJ), het die afgelope paar jaar aansienlik bygedra met wetenskaplike publikasies en lesings tot die risikopotensiaal wat verband hou met klippiebedreaktore wat in 'n nuwe lig verskyn. Die mite van die "inherente veiligheid" van hierdie tipe reaktor is geskud deur sy wetenskaplike bevindinge.

Die fluitjieblaser prys

Op 1 Julie 2011 het die Vereniging van Duitse Wetenskaplikes (VDW) en die Duitse afdeling van die IALANA Prokureursvereniging ("Prokureurs teen kern-, biologiese en chemiese wapens") die "Fluitjieblaser-prys" vir die sewende keer in die Berlynse- Brandenburg Akademie vir Wetenskappe.

Die “Fluitjieblaser-prys” word toegeken aan persoonlikhede wat as insiders ernstige griewe, risiko’s of ongewenste ontwikkelings in hul professionele omgewing in die openbare belang ontbloot het.

Die VDW is in 1959 in Berlyn gestig deur 'n groep prominente kernwetenskaplikes, onder wie Carl Friedrich von Weizsäcker en die Nobelpryswenners Max Born, Otto Hahn, Werner Heisenberg en Max von Laue. Twee jaar tevore het hierdie groep aan die algemene publiek bekend geword as 'Göttingen 18': die kernwetenskaplikes het hulle in die openbaar uitgespreek teen kernbewapening vir die Duitse gewapende magte. Die Göttingen-verklaring en die stigting van die VDW was albei uitdrukkings van 'n nuwe verantwoordelikheidsin onder die natuurwetenskaplikes wat daar vergader is nadat die atoombomme op Hiroshima en Nagasaki gegooi is.

Kritiek op die klippiebedreaktor word versterk

BI Environmental Protection Hamm het 36 jaar lank gefokus op die gevare en voorvalle van dieselfde reaktortipe as in Jülich en voel bevestig deur die feitelike stellings wat Rainer Moormann in hul kritiek op die THTR 300 gemaak het.

Die toekenning van die fluitjieblaserprys aan Rainer Moormann is van besondere belang in die huidige situasie. In ’n tyd waarin die kritiek op kernkrag aansienlik toeneem, probeer dele van die kernbedryf en die wetenskaplikes wat daarvan afhanklik is om die HTR-lyn terug te bring in die bespreking as ’n besonder veilige kernvariant. Alhoewel die klippiebedreaktor weereens misluk het, word daar, ondanks die huidige totaal van 1,5 miljard euro in Suid-Afrika, steeds gepoog om hierdie tipe reaktor weer in ander lande te bou!

In 2010 alleen, onder 'n rooi-groen staatsregering in Noordryn-Wesfale, is meer as 'n dosyn projekte en wetenskaplike werk oor die verdere ontwikkeling (!) Van die klippiebedreaktor by Forschungszentrum Jülich uitgevoer en deur die belastingbetaler betaal ( sien onder). Die probleme en moeilikhede wat jy vandag nog by Forschungszentrum Jülich kan kry wanneer jy aan die Allerheiligste raak, kan gelees word in die aangehegte rede vir die prys. Hoeveel die oriëntering van navorsing in Duitse instellings konsekwent die meerderheidswil van die bevolking ten gunste van sekere korporatiewe belange ignoreer, wat al vir dekades baie keer uitgespreek is, is 'n skandaal!

Die toekenningseremonie vir Rainer Moormann is 'n aansporing vir almal wat die gevare van HTR-tegnologie oor die afgelope dekades uitgewys het en wat hulle teen die bou van toekomstige reaktors beywer.

Die stigting van die Vereniging van Duitse Wetenskaplikes (VDW) en die Duitse afdeling van die IALANA Prokureursvereniging ("Prokureurs teen kern-, biologiese en chemiese wapens"):

Fluitjieblaser-toekenning 2011 vir Dr. Rainer Moormann, Aken.

Bo-aan die bladsyTot bo-aan die bladsy - www.reaktorpleite.de -

Dr. Rainer Moormann werk al 35 jaar in die kernnavorsingsfasiliteit (KFA), vandag se navorsingsentrum in Jülich (FZJ). Vir 'n lang tyd was die veiligheid van klippiebedreaktore (hoëtemperatuurreaktore, HTR) een van sy wetenskaplike fokuspunte. 'n Eksperimentele reaktor van hierdie tipe (AVR) met 'n kapasiteit van 15 megawatt was tot 1988 in Jülich in werking. Dit is bedryf met brandstof wat in grafietballetjies ingesluit is en met heliumgas afgekoel is. Hoëtemperatuurreaktors word tot vandag toe deur belangstellende kringe in die beroepswêreld, in die sakewêreld en in die politiek geloof omdat dit "inherent veilig" is: In teenstelling met ligwaterreaktors, byvoorbeeld, is daar geen risiko van 'n kernsmelting nie; kernrampe is nie te vrees nie. Dr. Hierteenoor het Moormann in sy ondersoeke tot die gevolgtrekking gekom dat die klippiehoop HTR-tegnologie geassosieer word met ander, nie minder bedreigende ongeluksmoontlikhede en risiko's met katastrofiese gevolge vir mense en die omgewing nie.

In onlangse jare het hy met wetenskaplike publikasies en lesings tuis en in die buiteland, maar bowenal met uitsprake en onderhoude in die media, 'n beduidende bydrae gelewer tot die risikopotensiaal verbonde daaraan dat klippiebedreaktore in 'n nuwe lig verskyn. Die mite van die “inherente veiligheid” van hierdie tipe reaktor is verpletter.

Dr. Moormann het ontdek dat die eksperimentele reaktor in Jülich, wat uiteindelik in 1988 gesluit is, vir jare in normale werking onvoldoende beskerm is teen verhoogde bedryfstemperature in die reaktorkern. Onmiddellike direkte temperatuurmetings blyk nie moontlik te wees nie; Lang metingsprosedures is so vroeg as 1974 ontwikkel, maar is eers in 1986 voldoende gebruik. Aanduidings van buitensporige hoë reaktortemperature is nie voldoende opgevolg nie. Dr. Moormann het bewyse gelewer dat die bedryfsmaatskappy die probleem van buitensporige bedryfstemperature vermoedelik sedert die laat 1970's opgemerk het. Miskien was daar kommer dat sulke ondersoeke die einde van die AVR-operasie kan beteken. Die toesighoudende owerheid was tevrede met die voorlegging van modelberekeninge deur die bedryfsmaatskappy.

Deur die ondersoeke van dr. Moormann het ook 'n gegronde vermoede gehad dat die AVR Jülich net op 13 Mei 1978 'n GAU vrygespring het met die verwoestende gevolge van wydverspreide radioaktiewe besoedeling van die omgewing. Die rede hiervoor was 'n haarlyn kraak in 'n stoomopwekkerpyp wat bo die reaktorkern geleë was en waaruit stoom en later vloeibare water die reaktorvat vir meer as 'n week (ongeveer 30 t) binnegekom het. As die lekkasie en dus die waterindringingstempo groter was en by die tipies buitensporige temperature plaasgevind het, het dr. Moormann, daar is 'n groot waarskynlikheid dat baie groot hoeveelhede hoogs plofbare gas (waterstof plus koolstofmonoksied) geproduseer sou word. Verder kon die grafiet-watermengsel 'n positiewe reaktiwiteitskoëffisiënt gehad het, wat daartoe gelei het dat die reaktor binne 'n baie kort tyd deurloop het – soos in Tsjernobil. Die lae veiligheidsversperrings van die AVR sou oortree gewees het. Selfs die vrystelling van die radioaktiewe stof in die reaktorvat, wat veroorsaak is deur die swak retensie van die brandstofsfere, sou tot aansienlike besoedeling van die omgewing gelei het. Operateursmaatskappy, FZ Jülich en toesighoudende owerhede in die staat en federale regering het nog nie hierdie gevaarlike situasie voldoende hanteer nie.

As gevolg van die waterindringing wat in 1978 as 'n normale voorval geklassifiseer is, het hoogs radioaktiewe water uit die reaktorhouer ook in die grond onder die reaktor en in die grondwater gekom toe dit uitgepomp is. Die konkrete gevolge van hierdie besoedeling is vandag nog in die duister. Daar is onsekerheid oor die gepaardgaande gesondheidsgevare en 'n moontlike verband met die verhoogde voorkoms van leukemie in die omliggende area. Die huidige hoof van reaktorveiligheidsnavorsing by FZ Jülich, prof. Allelein, het onlangs voor kameras op die WDR gesê dat die AVR nooit 'n bedreiging vir mense of die omgewing inhou nie. Die ontleding van die ongeluk van 1978 is nie 'n saak vir sy instituut nie.

Na 'n driedelige reeks oor WDR in April 2011 en teenwoordigheid in die ARD Tagesthemen op 8.4.2011 April 11.4, het FZ Jülich nou op 2011 April geopen. Het kommentaar gelewer op 'n persverklaring in XNUMX. Dit sê: "Die feite wat dr. Moormann voorgehou het, word - volgens die beoordeling van die navorsingsentrum - nie in die beroepswêreld in twyfel getrek nie. Wetenskaplik omstrede word egter bespreek, soos die gevolgtrekkings van dr. Moormann t.o.v. die vrystelling van splytingsprodukte binne die reaktor en die veiligheid van die werking van die AVR moet op daardie tydstip beoordeel word."

Nou gaan daar glo ’n ernstige ondersoek van die destydse voorval wees deur ’n komitee van kundiges wat deur FZ Jülich in “Reaksie op die reaktorongeluk in Fukushima” in die vooruitsig gestel is. Die pluralistiese samestelling daarvan, werksvermoë en akademiese onafhanklikheid is nog nie voldoende verseker nie.

In die lig van die intense pogings van die "atomiese gemeenskap", na Duitsland se "atomiese uitgang", wat in 2001 besluit is, om die tegnologiese kundigheid sowel as konstruksie-elemente van die HTR uit te voer en dit in Suid-Afrika, China te bemark. en ander lande, insluitend Pole, 'n ondersoek van die AVR / HTR tegnologie wat onafhanklik is van die bedryfsmaatskappy en FZ Jülich is agterstallig. Jou resultaat sal onder andere gemeet word aan die mate waarin dit gedetailleerd en algemeen verstaanbaar is met die inligting wat deur Dr. Moormann spreek die kennis- en navorsingsgapings wat geïdentifiseer is, aan.

Dr. Moormann se fluitjieblaas laat ook sterk twyfel oor kernkragtoesig ontstaan. Aanduidings van temperature in die reaktorkern wat heeltemal te hoog was, is nie betyds deur die operateur en die FZJ opgevolg nie, maar ook deur die kerntoesighoudende owerheid. Dit is belangrik om die verantwoordelikhede hier duidelik te maak. Tot vandag toe is die oorsake van die buitensporige hoë kerntemperature en ander noodsaaklike toestande van die ongeluk van 1978 asook die gevolglike veiligheidsprobleme nie met sekerheid vasgestel nie. Dit is nie eers seker dat alle sekuriteitsrelevante voorvalle sonder uitsondering volledig gedokumenteer is nie.

Dr. Moormann het ook daartoe bygedra dat die probleme en geweldige koste verbonde aan die ontdoen van die AVR Jülich, wat in 1988 gesluit is, in die openbare oog vir belastingbetalers en kiesers gekom het. Soos lank reeds intern bekend is, is die reaktordrukhouer hoogs radioaktief. Die presiese oorsake vir die hoë vlak van kontaminasie kon nog nie vasgestel word nie, veral omdat die reaktor met beton gegooi is om die radioaktiewe stof te bind. Dit is onduidelik in watter mate die hoë vlak van kontaminasie 'n "inherente" probleem in klippiebedtegnologie is. Die gevolglike wegdoeningskoste het intussen ontplof van 39 miljoen DM in die voorspellings van die 90's tot - vir eers - 600 miljoen €, wat veronderstel is om deur die belastingbetalers ingesamel te word. ’n Verbloemde inligtingsbeleid het dit lankal probeer verdoesel.

Na die stilstand van die AVR in 1988 en die omskakeling van die KFA in die FZ Jülich, is daar verdere navorsing oor die veiligheidsprobleme van HTR-tegnologie gedoen. Die veiligheidsnavorsing vir die beplande HTR-reaktor in Suid-Afrika het oorgenoeg derdeparty-finansiering gegenereer. Een van die ongeskrewe wette by FZ Jülich was dat geen negatiewe berigte oor reaktorveiligheid "buite" mag kom nie. Dat Dr. Moormann kon nietemin sy kritiek intern en in die openbaar verwoord sonder dissiplinêre sanksies, is verblydend.

Hy moes nietemin duur betaal vir sy morele moed. Hy is intern en deur die eksterne “balstapelgemeenskap” as ’n besoedelaar belaster en as “kranksinnig” beswadder. Sy werkgroep by FZ Jülich is ontbind. Hy is self na 'n ander departement oorgeplaas, waar hy vir die "European Spallation Sources" (ESS)-projek werk. Daar is hy gevra om sy “teenkernaktiwiteite” te staak, aangesien ’n mens afhanklik was van bevele van die kernkragsektor. Hy sal binnekort weer oorgeplaas word “om finansiële redes”. Oor 'n paar maande neem hy vervroegde aftrede.

Dr. Moormann se fluitjieblaas en sy fokus op die gemeenskaplike belang is voorbeeldig vir verantwoordelike wetenskaplike optrede. Daarom het hy die 2011 Fluitjieblaser-toekenning ontvang.

Onderhoud met Rainer Moormann

Bo-aan die bladsyTot bo-aan die bladsy - www.reaktorpleite.de -

Wat het jy by Forschungszentrum Jülich gedoen en wat het jy daar ontdek?

Ek het lank in die veiligheid van klippiebedreaktore gewerk. In teenstelling met konvensionele ligwaterreaktors, word die brandstof hier in grafiet ingesluit en met helium afgekoel. Die brandstofelemente is die grootte van 'n tennisbal en is voortdurend in beweging. Deur die jare, meer presies: Toe hierdie model na Suid-Afrika uitgevoer is, het dit vir my al hoe duideliker geword dat slegs positiewe eienskappe van hierdie tegnologie gekommunikeer is, maar die uitgesproke negatiewe eienskappe is heeltemal onder die mat ingevee. Byvoorbeeld, die reaktor in Jülich: Vir jare was die operasie feitlik 'n enkele voorval. Die reaktorvat is so besmet dat dit nie eers vir die volgende 60-70 jaar uitmekaar gehaal kan word nie. Hierdie ramp het ook sy oorsprong in die tegnologie self.Ek het voortgegaan om 'n ernstige voorval te ondersoek, 'n waterindringing wat in 1978 plaasgevind het. As die lekkasie toe groter was, kon daar 'n katastrofe gewees het - veroorsaak deur 'n ontploffing soos die een wat in Fukushima ervaar is.

Wat was die eerste stappe?

Ek het in 2007 ’n verslag geskryf vir diegene wat verantwoordelik is vir die kernsektor by die navorsingsentrum, wat natuurlik nie gehelp het nie. Ek het toe na die raad van direkteure van Forschungszentrum Jülich gewend en een jaar later, na lang interne besprekings, 'n studie gepubliseer wat 'n sensasie veroorsaak het. Dit het beslis daartoe bygedra dat die bou van 'n klippiebedreaktor in Suid-Afrika nie meer voortgesit word nie. Baie geld was hier betrokke: Suid-Afrika het reeds minstens 1,5 miljard euro in dié tegnologie belê.

Watter ander kanale het jy gebruik om die griewe openbaar te maak?

Eers gevind dat dit op die suiwer wetenskaplike vlak was. Eers toe die navorsingsentrum se steun afgeneem het, het ek publiek geword. Daar moet gesê word dat die navorsingsentrum ook onder die invloed van sy aandeelhouers is, en dit sluit die deelstaat Noordryn-Wesfale in met wat destyds 'n swart en geel regering was, insluitend ten minste twee vurige ondersteuners van klippiebedtegnologie. My raaiskoot is dat daar van daar af druk was om my minder beweegruimte te gee. Dit beteken dat ek voorwaardes gegee is: Ek is byvoorbeeld nie toegelaat om onderhoude aan spesialispublikasies te gee nie. Aan die begin van 2009 het ek deelgeneem aan 'n WDR-dokumentêr wat handel oor die reaktorprojek in Suid-Afrika, gevolg deur 'n artikel in Spiegel oor die reaktor in Jülich.

Watter weerstand het jy ondervind?

Toe ek die direksie die eerste keer genader het, het ek effektiewe ondersteuning van die hoof van die navorsingsentrum ontvang. Dit het toe al hoe minder geword. Ek het 'n las vir die navorsingsentrum geword, die massiewe druk gevoel. Ek moes kerntegnologie verlaat en is verdryf. My werknemers is onttrek sonder dat ek vooraf ingelig is. Sakereise is gekanselleer. Skielik was daar nie meer voldoende rekenaartegnologie vir my nie. Ek vra toe vir myself om na 'n ander area oor te skakel. Dit was iets van 'n kantlyn, en daarom het ek aansoek gedoen om gedeeltelike aftrede. Aan die begin van 2012 sal ek in werklikheid nie meer by die navorsingsentrum werk nie.

Watter rol het die kernregulerende owerheid destyds gespeel?

My indruk is dat die kerntoesighoudende owerheid baie nalatig omgegaan het met wat in Jülich gebeur het. Sy het nie mooi gekyk nie. Daar was vroeë aanduidings van die hoë temperature in die reaktor. Aan die begin van 1988 is gevind dat dit ver verby die toelaatbare perke gery is, dat dit uiters onveilig was. Die toesighoudende owerheid sou natuurlik in die verleentheid gestel het as hulle moes erken dat 'n onveilige reaktor al meer as 10 jaar in werking was, dit is immers hul taak om dit te voorkom. Aangesien die reaktor in elk geval aan die einde van 1988 gesluit moes word, het die owerhede waarskynlik gedink: 'Spons daaroor'. Die slegte ding daarvan: Vir alle voorstanders van hierdie onveilige tegnologie was die sein: daar was geen probleme nie, die toesighoudende owerheid het hoegenaamd geen klagtes gehad nie. Dit het tot vandag toe 'n impak gehad: In die middel van Maart, ná die Fukushima-ramp, is 'n artikel in DIE WELT gepubliseer met die titel "Is daar veilige kernkragsentrales?" Die vraag is met ja beantwoord met verwysing na die klippiehoopreaktor!

Wat gaan die afbreekreaktor nog die belastingbetaler kos?

Die reaktor in Jülich het eens sowat DM 120 miljoen gekos. Wat wegdoeningskoste betref, is ons gelukkig om op een miljard euro te eindig – die plan was 90 miljoen DM aan die einde van die 39's. 'n Totale mislukking! Kapasiteite wat ons in Jülich het op die gebied van reaktortegnologie, en wat natuurlik nie meer nodig is nie, moet nou verskuif word na die gebied van kernaftakeling, die onderwerp sal ons vir baie dekades besig hou.

Henrik Flor het die vrae gevra.

Uit: Entermagazin, 2011

THTR-navorsing gaan voort!

... "ouderdomsverwante uitfasering" eers in 2025?

Bo-aan die bladsyTot bo-aan die bladsy - www.reaktorpleite.de -

Enigiemand wat dink dat nie alle kernkragsentrales onmiddellik ná die halfhartige “kern-uitfasering” gesluit gaan word nie, maar ten minste dat ontwikkeling en navorsing oor die bankrotskapreaktor THTR gestaak gaan word, is ’n onverbeterlike illusie. Natuurlik gaan dit aan. As 'n uitsondering maak die Groenes in Sakse - omdat hulle tans in die opposisie is (in die regering is dit bekend dat hulle die teenoorgestelde doen; sien Noordryn-Wesfale) - hierdie feit 'n kwessie. Hier is haar persverklaring van 14 Junie 6:

Die parlementêre groep BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN in die Saksiese staatsparlement doen 'n beroep op die beëindiging van die openbare befondsing van kernnavorsing uit die Saksiese begroting. “As Duitsland uit atoomenergie onttrek, sal dit belaglik wees om twee professorate met Saksiese belastingbetalersgeld te finansier wat sal voortgaan om aan die gebruik van atoomenergie te werk,” sê Karl-Heinz Gerstenberg, universiteitsbeleidswoordvoerder van die GROEN parlementêre groep. "Die professorate en die geassosieerde personeel moet so vinnig as moontlik hertoegewys word vir navorsing oor hernubare energie, netwerk- en bergingstegnologieë en energiedoeltreffendheid."

“Ek bevraagteken nie die vryheid van navorsing nie,” het die LP gesê. "Maar ek sien nie die nodigheid om dinge wat die samelewing nie wil hê nie in die openbaar te finansier nie. Opvolgprofessorskappe moet slegs gevul word as personeel en toerusting deur maatskappye gefinansier word, byvoorbeeld deur permanente professorate."

Gerstenberg verwys na prof. Antonio Hurtado (TU Dresden), wat hom nog middel April beywer het vir die bou van 'n klippiebedreaktor aan die Poolse kant van die driehoek (LVZ / DNN, 11.04.11/XNUMX/XNUMX). “Ou denke moet nie meer met belastinggeld gefinansier word nie.” ---

Ons in die THTR-RB No 132 reeds aangemeld; oor die besige professor Hurtado ook ter sprake 117. Die reaksie van die Saksiese staatsregering op die versoek van Karl-Heinz Gerstenberg (Groenen) oor staatskernnavorsing onthul 'n paar pikante besonderhede:

"Huidige en toekomstige hooftake van die professoraat vir waterstof- en kernenergietegnologie aan die Tegniese Universiteit van Dresden (TUD) is die grondbeginsels vir waterstoftegnologieë gebaseer op hoëtemperatuurreaktore sowel as bydraes tot die ontwikkeling van gevorderde kragreaktore op pad tot hoëtemperatuur-energietegnologie." - En hoe lank is die professor veronderstel om voort te gaan met sy kernkrag in die land waar die land Duitsland verlaat? - ... "ouderdomsverwante verstryking 2025" skryf die Saksiese staatsregering en voorsien ook die professor van 6 werknemers - "onbeperk"! So dit behoort nog 14 jaar so aan te gaan!

Die staatsregering skryf oor die befondsing van kernnavorsing in Sakse:

Tegniese Universiteit Dresden:

2008: EUR 347,8 duisend

2009: EUR 76,3 duisend

Navorsingsentrum Dresden-Rossendorf 2010:

EUR 7,825 miljoen vir bedryf (EUR 7,825 miljoen)

2,543 kEUR vir belegging

EUR 7,993 duisend derdeparty-befondsing

Derdepartyfondse sluit die THTR-spesifieke EU-toekennings vir die RAPHAEL- en HTR-E-projekte in (sien THTR-omsendbrief nr 107) meer as EUR 169 duisend. Gasteverblyf deur Poolse, Tsjeggiese en Oekraïense (...) wetenskaplikes word ook met etlike honderdduisende euro's gesubsidieer sodat hulle tydens hul maandelange verblyf in Sakse na lesings oor hoëtemperatuurreaktore en ander kernfasiliteite kan luister om dan versprei hulle in hul tuislande. So hier word 'n perfekte kadersmee vir 'n baie spesiale groep kernvriende met belastingbetalers se geld gefinansier! As die sake van die kernindustrie in Duitsland nie meer heeltemal ongehinderd kan voortgaan nie, asseblief 'n paar kilometer agter die grens!

Die "Sentrum vir Energietegnologie" (ZET) in Dresden, wat onlangs vir 11,7 miljoen euro voltooi is, bied ongekende geleenthede om miljoene euro se belastinggeld aan THTR-navorsing te bestee. In 'n onderhoud met die Dresden University Journal, gaan professor Hurtado in vervoering: "Die ZET bied ons 'n vloeroppervlakte van ongeveer 1500 vierkante meter en die infrastruktuur om 'n eksperimentele basis te bou vir die nuutste navorsing in energietegnologie. Dit sluit in, om te noem net 'n paar voorbeelde, die mees moderne Opleiding kernreaktor in Duitsland vir die bevordering van jong talent en instandhouding van bevoegdheid in kern tegnologie, 'n hoë-temperatuur reaktor gebaseer op die beginsel van die sirkulerende gefluïdiseerde bed ... "(9/2009) .

Enigiemand wat geïrriteerd is oor die deelstaat Sakse, moet die lang lys van HTR-projekte en uitwerkings van 2010 uit die weer rooi-groen beheerde Noordryn-Wesfale gaan kyk. Na 10 jaar van regeringsaktiwiteit in NRW en 7 jaar in die federale regering, het hulle nie daarin geslaag om die verdere ontwikkeling van die THTR te stop nie en sal dit waarskynlik nie weer maak tydens die derde gesamentlike NRW-wetgewende tydperk nie.

Forschungszentrum Jülich - publikasies in 2010 oor klippiebedreaktorontwikkeling (sonder aftakeling / wegdoening):

Allelein, H.-J .; Kasselmann, S .; Xhonneux, A.; Herber, S.-C. "Vooruitgang met die ontwikkeling van 'n volledig geïntegreerde HTR-kodepakket" 5de Internasionale Konferensie oor Hoëtemperatuurreaktortegnologie, HTR 2010, Praag, Tsjeggiese Republiek, 18-20 Oktober, 2010 Artikel in 'n boek (verrigtinge volume)

Li, J.; Nünighoff, K .; Pohl, C.; Allelein, H.-J. "Ondersoek Ruimtelike Self-afskerming en temperatuur-effekte vir Homogene en Dubbel Heterogene Pebble Modelle met MCNP" Jaarlikse Kerntegnologie Konferensie 2010, Berlyn, 4.-6. Mei 2010, op CD-ROM, Deutsches Atomforum eV en Kerntechnische Gesellschaft eV, Berlyn

Nabielek, H .; Verondern, K .; Kania, MJ "HTR Brandstoftoetsing in AVR en in MTR's" Proc. van HTR 2010, Vraestel 064, Praag, Tsjeggiese Republiek, CD-Proceedings, 12 bladsye, 2010

Nünighoff, K .; Druska, C .; Allelein, H.-J. "Kode-tot-kode-vergelyking tussen TINTE en MGT vir verbygaande scenario's" Verrigtinge van die 5de Internasionale Konferensie oor Hoëtemperatuurreaktortegnologie, HTR 2010, Praag, Tsjeggiese Republiek, 18-20 Oktober 2010

Pohl, C. * Temperatuurreaktiwiteitskoëffisiënt vir plutoniumbrandstof in 'n hoëtemperatuurreaktor * Proceedings PHYSOR 2010, Pittsburgh, Pennsylvania, VSA. 9-14 Mei 2010

Pohl, C. "Temperature Reactivity Coefficient for Plutonium Fuel in a High-Temperature Reactor" Verrigtinge van die American Nuclear Society, LaGrange Park, IL (2010) tot dusver slegs beskikbaar op CD-ROM

Pohl, C.; Allelein, H.-J. * Brandende geringe aktiniede in 'n HTR-energiespektrum * 5de internasionale konferensie oor hoëtemperatuurreaktortegnologie, HTR, 2010, Praag, Tsjeggiese Republiek, 18-20 Oktober 2010

Verondern, K .; von Lensa, W. "Kernsteenkoolvergassing vir waterstof- en sintetiese brandstofproduksie Prok." 18de Internasionale Konferensie oor Kerningenieurswese ICONE18, Referaat 29176

Van Lensa, W.; Verfondern, K. "Steenkoolvergassing vir waterstofproduksie met behulp van kernenergie Proc." 18de Wêreldwaterstofenergiekonferensie WHEC2010, Referaat C1004, Essen, Duitsland

Sowel as twee lesings deur FZJ en een deur RWTH by die Freiberg-konferensie oor steenkoolvergassing 2010 (nie meer op die web beskikbaar nie)

Vrae en antwoorde:

Belastingverligting vir THTR-operateurs

Bo-aan die bladsyTot bo-aan die bladsy - www.reaktorpleite.de -

Op 10 Mei 5 het verskeie lede van die Bundestag of the Greens verskeie navrae gedoen oor die aftakeling, wegdoening en subsidies van die THTR Hamm.

Veral die belastingvrystelling van die THTR-operateur, die Hoch Temperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), veroorsaak misnoeë. Ons haal die Groenes van Bundestag gedrukte koerant 17/5764 aan:

Tans is daar 'n voorstel van die EU-kommissie vir 'n Raadsbesluit oor die handhawing van die voordele kragtens die Euratom-verdrag "van die gesamentlike onderneming Hoch Temperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)", wat die maatskappy sedert 1 Januarie 1974 gehou het, laas. in 1999 vir nog elf jaar verleng. 'n Ooreenstemmende aansoek deur die HKG gedateer 26 April 2010 word deur die federale regering ondersteun.

THTR-nuusbrief nr. 77 vanaf November 2002Die status as 'n "gesamentlike onderneming" onder die Euratom-verdrag maak voorsiening vir aansienlike belastingtoegewings, soos: B. Eiendomsbelasting, eiendomsoordragbelasting en handelsbelasting op rente. Die EU-kommissie bepleit die behoud van die voordele van 'n gesamentlike maatskappy tot 2017, onder meer omdat 'n finansieringsooreenkoms vir verdere "veilige inperkingsoperasie" tussen die federale regering, die deelstaat Noordryn-Wesfale en HKG gesluit moes gewees het. Om die belastingvoorregte te regverdig, lui die voorlegging deur die EU-kommissie onder andere:

"Na die mening van die HKG sal die kennis wat verkry word uit die handhawing van veilige inperking (inperkingstyd) en die daaropvolgende aftakeling van groot belang wees vir kerntegnologie in Europa en wêreldwyd. Dit is des te meer belangrik aangesien die werk aan Generasie IV ook herleef hoëtemperatuur-reaktortegnologie en die verskillende fases van ontmanteling was deel van 'n algehele prentjie (lewensikluskoste).

Die vraelys moet beslis verwelkom word. Dit is egter nie die eerste keer dat die kritiek en die versoek om inligting rakende HKG se belastingtoegewings plaasvind nie. Reeds in 2002 het die burgerinisiatief vir omgewingsbeskerming in Hamm 'n katalogus van vrae oor hierdie onderwerp gestuur. Naamlik aan die rooi-groen NRW-staatsregering. En wat het sy geantwoord? Dit: "Verdere inligting oor die werklike gebruik van die moontlike vrystellings en die gepaardgaande belastingverliese is nie moontlik as gevolg van belastinggeheimhouding nie" !!

Im THTR-omsendbrief nr 77 (2002) het ons die hele proses gedokumenteer en kommentaar gelewer op die geheimhouding van die rooi-groen staatsregering van Noordryn-Wesfale.

Die huidige versoek in die Bundestag is by name onderteken deur Oliver Krischer en Bärbel Höhn.

Op daardie tydstip in 2002 was albei betrokke by juis die regering wat ons destydse BI-versoek hardhandig uitgestryk het: Krischer was 'n navorsingsassistent in die groen parlementêre groep in Noordryn-Wesfale, Höhn-omgewingsminister in Noordryn- Wesfale.

Nege jaar later - hierdie keer in die opposisie - het hulle dieselfde vrae aan die federale regering gestel. Daar hoef nie meer kommentaar op hierdie proses te word nie. Hy praat vir homself.

20 jaar gelede: THTR koeltoring ontploffing

Bo-aan die bladsyTot bo-aan die bladsy - www.reaktorpleite.de -

Op 10 September 9 is die "landmerk" van die stad Hamm, die koeltoring van die THTR, opgeblaas. As 'n streng progressiewe party het die Hammer SPD selfs sy koerant na die hoë kernsimbool in die 1991's vernoem. Dit is "Kurhaus, Kühlturm, Kolonie" genoem. Nadat die bankrotsreaktor in 80 gesluit is, behoort die oorweldigende verleentheid van die miljarde wat in die sand gestort is, so vinnig as moontlik van die toneel te verdwyn.

THTR koeltoringKort voor die droë koeltoring opgeblaas is, het die openbare gesprek weer kortliks opgevlam oor watter moontlike gebruike met behulp van die treffende struktuur moontlik sou wees. BI Hamm het in die debat ingegryp met 'n ironiese voorstel, nie sonder ernstige bymotiewe nie. Destyds is hy in detail vereer met 'n artikel en kommentaar in die Westfälischer Anzeiger.

Ter geleentheid van die 20ste herdenking van die ontploffing van die koeltoring, dokumenteer ons die ope brief gedateer 14 Julie 7 aan die Noordryn-Wesfaalse Minister vir Stedelike Ontwikkeling en die Wesfaalse Kantoor vir Monumentbewaring:

Sehr geehrte Damen und Herren!

Nadat dit aan die publiek bekend geword het dat die Wesfaalse Kantoor vir die Bewaring van Monumente steeds by die beskerming van die omstrede THTR-koeltoring hou, het die Burgerinisiatief vir Omgewingsbeskerming Hamm e. V. met hul eie gedagtes in die debat in te gryp.

Die vorige voorstelle (museum, disko, sirkustent, ens.) ly onder die feit dat dit bitter min met die werklikheid te doen het. Hulle neem nie in ag dat die THTR vir millennia 'n radioaktiewe ruïne sal bly nie. Die vraag ontstaan, hoe sal mense oor 10.000 300 jaar van nou van sulke gevaarlike nalatenskappe gewaarsku word, sodat hulle hulself daarteen kan beskerm? Die Amerikaanse departement van energie het hierdie probleem in 'n studie aangespreek. Daar word gevind dat menslike taal gemiddeld elke 400 tot 10.000 jaar verander, sodat oor XNUMX XNUMX jaar vandag se tale en skrifte nie meer verstaan ​​sal word nie.

Om hierdie probleem onder beheer te kry, het bekende wetenskaplikes in hierdie studie voorgestel dat kernbegraafplase gekenmerk moet word deur die bou van klipringe gebaseer op die model van die Engelse Stonehenge. Daar word gesê dat tekeninge van sterwende mense en die internasionale embleem vir radioaktiwiteit op die obeliske is. Volgens hierdie studie moet die afskrik-effek aangevul word deur die skep van mites en gerugte wat – glad nie onrealisties nie – daarop dui dat iets verskrikliks gebeur wanneer jy naby hierdie taboesone kom.

(Bronne: Marshall Blonsky: The Immense Message - Semiotics in Agony; Baltimore 1984; William M. Hewitt et al .: Reducing the Risk from Future Activities that could affect the performance of high-level waste isolation systems, Washington DC, US Department of Energie, 1981).

Die Staatskantoor vir Monumentbewaring het die beskerming wat dit vir die THTR-verkoelingtoring beoog, geregverdig met die feit dat dit 'n "uitstaande, betekenisvolle industriële struktuur van die 20ste eeu is, wat uniek (!) in die wêreld is" (WA vanaf Junie 21ste. 6). Stadsdirekteur Dr. Krämer het ons siening bevestig dat die koeltoring 'n simbool "met 'n negatiewe aura" was (WA van 1991 Julie 3).

Met eenvoudige, maklik uitvoerbare ontwerpveranderings kan bykomende afskrik-effekte op die koeltoring bewerkstellig word, wat vir millennia waarborg dat mense ook in die verre toekoms bang sal wees vir hierdie radioaktief besmette kernruïne.

Ons moedig jou ook aan om 'n kompetisie vir die verwesenliking van hierdie projek te adverteer en om die beste voorstel te implementeer. Aangesien tot nou toe ongeveer 5 miljard DM nutteloos op die THTR vermors is, moet geen bekrompe besparings gemaak word om die radioaktiewe ruïnes te beveilig nie. Toekomstige geslagte sal ons bedank.

Ons hoop dat u ons voorstelle sal ondersoek met dieselfde erns waarmee die bogenoemde studie 'n paar jaar gelede deur die Amerikaanse staatsdepartement opdrag gegee is.

My Freundlichen Grüßen!

i. A .: Horst Blume

Angela se bankrotskapreaktor vir Angola?

Bo-aan die bladsyTot bo-aan die bladsy - www.reaktorpleite.de -

Enigiemand wat voorheen gedink het dat daar ná die bankrotskap van die Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) in Suid-Afrika geen toename in die kern megalomanie onder vriende van hoëtemperatuurreaktors (HTR) moontlik sou wees nie, sal deur die Angolese gewetensbeswaarde se artikel gesê word. "Hunger na kernkrag" Emanuel Matondo in "afrika süd" nr. 5/6 (2010) het 'n les geleer.

In hierdie artikel beskryf Matondo, wat sedert 1990 in Duitsland woon, die agtergrond wat daartoe gelei het dat Angola, 'n krisisgeteisterde ontwikkelende land, daarna gestreef het om 'n streeks hegemoniese mag in Afrika te word na 30 jaar van burgeroorlog. En hiervoor het mens, soos bekend, dringend kernkragsentrales en die opsie vir kernwapens agter geslote deure nodig.

Soortgelyk aan naburige Namibië en Suid-Afrika, het die MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), 'n "bevrydingsorganisasie", staatsmag in Angola verower. Intussen oorheers 'n party-elite van 3.000 XNUMX gesinne nie net Angola nie, maar koop ook in die ekonomie van die voormalige koloniale mag Portugal in as gevolg van sy eie enorme oliereserwes (1).

Eerstens, volgens die inligting verskaf deur Matondo, is hier die individuele stappe wat Angola geneem het op die pad om 'n kernkrag in chronologiese volgorde te word:

1999

Angola het by die Internasionale Atoomenergie-agentskap (IAEA) aangesluit.

2003

Aangespoor deur die olie-oplewing en hoë oliepryse, het Angola se elite begin voorberei vir groter industrialisasie in die land. Om dit te doen, moet die elektrisiteitsprobleem opgelos word.

2004

Die Angolese regering het die VSA gevra om 'n nasionale energiestrategie vir Angola op te stel. Die AABBEE Training Institute, gestig deur The American Association of Blacks in Energy (AABE) en befonds as 'n kernkrag-lobbyvereniging deur die Amerikaanse departement van energie, het 'n drie-jaar samewerkingsooreenkoms vir kennisoordrag onderteken.

2005

Angola het by die IAEA sy belangstelling in die gebruik van atoomenergie geregistreer.

2005 - 2008

Noord-Koreaanse kenners en die EDF van Frankryk besoek Angola en ondersoek geleenthede vir samewerking.

2007

Kernwet wat in Angola aangeneem is. Die regering skep sy eie toesighoudende owerheid "Autoridade Reguladora de Energia Atomica" (Gebied) by dekreet, wat ondergeskik is aan die Ministerie van Energie en Water.

Laat 2007

China bied finansiële ondersteuning vir die kernprogram. Viëtnam belowe wetenskaplike hulp om Angolese wetenskaplikes in kernfisika op te lei. "Onmiddellik daarna het die Viëtnamese Atoomenergiekommissie Maria Candida Teixeira, 'n lid van die sentrale komitee van die regerende MPLA, aanvaar in 'n doktorale program in kernfisika, wat sy in 2009 suksesvol kon voltooi" (2).

April 2008

Die konsep van die Angolese kernprogram is geskryf deur Andrew Kadak, professor aan die Massachusetts Institute of Technology (MIT) aan die Boston Universiteit. Kadak is nie net verantwoordelik vir die verspreiding van kerntegnologie in Afrika nie, maar veral 'n promotor van die hoëtemperatuurreaktorlyn (HTR) en die reaktors van generasie IV!

2008

Maria Candida Teixeira, hierbo genoem, word Angola se minister van wetenskap en tegnologie. ’n Hooggeplaaste ministeriële afvaardiging van Angola besoek ’n uitstalling van die Amerikaanse kernmaatskappy ANS in Reno (Nevada, VSA). Titel: "Kernkrag - Gereed, Bestendig, Gaan".

Benewens hierdie interessante inligting van Matondo, is daar 'n paar ander belangrike agtergronde in die verhoudings tussen Angola en die BRD wat oorweeg moet word.

Ambassadeur as 'n kernbrugbouer

Die eerste wat genoem word, is die Ambassadeur van Angola in die BRD, HE Alberto do Carmo Bento Ribeiro. In die 60's was hy 'n student van elektriese ingenieurswese aan die RWTH Aken Universiteit, wat nou gekoppel is aan Forschungszentrum Jülich (FZJ). Die FZJ is die uiteindelike navorsingsinstelling wêreldwyd wat verbind is met die ontwikkeling van die THTR. Of dit nou by die "Noord-Suid-dialoog" in 2002 of die gevierde "Tuiskoms"-byeenkoms van die alumni is, Alberto Ribeiro is daar en word veral in die media uitgelig. Op sy tuisblad skryf die Angolese ambassade oor die noord-suid-winsdialoog van die sake-elite: "Maak konkrete kontakte tussen ontwikkelende en geïndustrialiseerde lande moontlik, verminder die noord-suid-skeiding, baan die weg vir wetenskap en besigheidsoordrag., Ons wil samewerking hê. met Duitsland om 'n infrastruktuur in ons land te bou, en die Universiteit van Aken kan 'n belangrike rol hierin speel, 'sê Ribeiro "(3).

Die sogenaamde "Alumni-groep" in Aken, wat ook goeie verhoudings met die Tsinghua-universiteit op die Shandong-skiereiland (China) het, dien as 'n verbindende skakel en internasionale kommunikasie- en loopbaannetwerk. China se THTR sal daar gebou word op die voormalige Duitse koloniale basis (4). As ambassadeur is Alberto Ribeiro mede-outeur van die "Strategiese Toekomsplan" wat in 2008 deur die "Southern African Development Community" (SAOG) gepubliseer is, waarin 14 Suid-Afrikaanse lande sedert 1980 saamwerk. Met betrekking tot samewerking met die FRG word spesiale klem geplaas op "ondersteuning vir kennisoordrag en tegnologie-oordrag" (5).

Ekonomiese forum as 'n winsruil vir die elite

As ambassadeur is Ribeiro ook betrokke by die organisering van die "Duits-Angola Ekonomiese Forum", wat sedert 2008 jaarliks ​​plaasvind (6). Dit word mede-georganiseer deur die Federale Ministerie van Ekonomie en Tegnologie, die African Association of German Business en die Federation of German Industry (BDI) en bring ministers, maatskappyverteenwoordigers en wetenskaplikes van die twee lande saam. Die ekonomiese forum, waarheen tot 200 verteenwoordigers ook kom om sake te inisieer, word geborg deur onder meer RWE, Eon en Enbw. By die 2de Duits-Angola Ekonomiese Forum op 27 Februarie 2 het die twee lande 'n verklaring van voorneme onderteken oor 'n strategiese vennootskap, wat ook samewerking oor energiekwessies insluit. Die volgende formulering van die ooreengekome ooreenkoms is veral interessant: "Meganisme vir omgewingsversoenbare ontwikkeling (Skoon Ontwikkelingsmeganisme - CDM) van die Kyoto-protokol. Beide kante deel die siening dat ander gebiede ook geskik kan wees om by die beoogde samewerking ingesluit te word. in die energiesektor te word" (7).

Matondo wys daarop dat hierdie taalkode 'n algemene parafrase vir kernkragsamewerking in internasionale ooreenkomste is, want ten minste die "kernuitfaseringsbesluit" was op daardie stadium formeel geldig in die BRD: "Die term 'CDM' is gebruik sedert die VN-klimaatkonferensie in Kyoto kern-lobbyiste regoor die wêreld bied graag in alle forums aan om 'n pro-kernbeleid smaaklik te maak vir die heersers van die onderontwikkelde lande en om hierdie duur en gevaarlike tegnologie daar te kan verkoop "(8).

Bismut as 'n blink voorbeeld vir Angola

Op dieselfde dag as wat hierdie Duits-Angola-ooreenkoms gesluit is, het die Wismut-besturende direkteur dr.-Ing. Stefan Mann het die volgende lesing gehou: "The Wismut, a federal company - Remediation of the legacy of uranium mining in Saxony and Thuringia - Opportunities for the Republic of Angola". Aangesien Angola nie net groot oliereserwes het nie, maar ook baie uraan in die aarde, berei sy elite voor vir nog 'n plundertog teen hul eie mense. "Daar is uraanneerslae in die provinsies Bengo (Ucua), Kwanza-Norte (Zenza do Itombe) en Huambo (Longonjo)" (9).

Die voorbeeld van bismut behoort eintlik 'n afskrikmiddel te wees: 20 jaar se opknapping het tot dusver 6,5 miljard euro gekos; die werk sal na verwagting tot 2040 voortduur. ’n Waansinnige poging, om nie eers te praat van die gevaar vir mense nie. En wat sê die nuwe Angola-konsultant en Bismut-besturende direkteur Stefan Mann hieroor in die Thüringer Allgemeine? "Die werk van die bismut wys dat skade wat in die natuur aangerig is, herstel kan word" (10). Nou kan ons ons indink wat hierdie man by die geleentheid vir die Angolese gesê het. Vandag nog is Angola weens die 30 jaar lange burgeroorlog tot ’n derde met landmyne besmet en kan dit net met groot gevaar betree word. Uraanmyngebiede sal binnekort bygevoeg word.

BRD-instelling as 'n stoog van die uraanbedryf

'n Jaar later, in 2010, sal die 3de Ekonomiese Forum in Angola self plaasvind. Sewentig sakegesinde Duitse burgers kom met verwagting na Luanda, die hoofstad. Daar sal jy 'n lesing deur Dr. Rainer Ellmies (11): "Bydrae van die BGR in die Internasionale Samewerking met spesiale verwysing na die Duits-Namibiese Vennootskap". Hy is die projekkoördineerder (12) van die vennootskapsooreenkoms "GSN-BGR" (Geologiese Toelatingsdepartement van Namibië en Federale Instituut vir Geowetenskappe en Natuurlike Hulpbronne). In Angola se buurland * Namibië *, voorheen 'n Duitse kolonie in Suidwes-Afrika, hou hy toesig oor die uraanmynterreine in Namibië. Die THTR-omsendbrief het in detail berig oor die probleme en skandale by die "Langer Heinrich" en "Rössing" lokasies (13).

"Die Federale Instituut vir Geowetenskappe en Grondstowwe (BGR) in Hanover, as die spesialisowerheid van die Federale Ministerie van Ekonomie en Tegnologie, is die sentrale wetenskaplike en tegniese instelling vir die advisering van die Federale Regering oor alle geo-relevante kwessies", lui dit. in die selfkarakterisering van hierdie instelling (14). Dit sluit uiteraard ook die "eksplorasie van afsettings" vir uraanmyne en "die klassieke take van geologiese kartering, mineraalprospektering" in ander lande soos Namibië in - en, as 'n omgewingskleed, die verwerking van omgewingsrelevante vrae. Dit het 'n totaal van 2004 miljoen euro sedert 2,8 gemaak, geboek as ontwikkelingshulp vir Namibië by die Federale Ministerie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling (15). Die onderskeie ekonomiese elites stel voor dat dit soortgelyk is vir Angola.

En ook vir die uraanland Mauritanië. Ook daar het die bedrywige Rainer Elmies op 10 November 11 by die "Mauritanides 2010"-konferensie oor sy ervarings in Namibië berig (16). - Uraanontginning is 'n misdaad teen die mensdom. Ons moet die institusionele trawante wat uit die BRD kom vir hierdie misantropiese aktiwiteite van nader bekyk.

Generasie IV - reaktors in Angola?

“Die Angolese parlement het vir die eerste keer in die 2011-begroting fondse vir die kernprogram verskaf,” skryf Matondo (17Dit is opmerklik dat in die konsortium gelei deur Andrew Kadak (18) veral Generasie IV-reaktors (bladsye 12 en 19), torium as brandstof (bladsy 18) en die South African Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) vir Angola. Eufories staan ​​daar op bladsy 25 van "The Angola Citizens' Permanent Trust Fund & Industrial Infrastructure Project": "Die fantastiese wêreldwye ekonomiese potensiaal van Suid-Afrika? S Pebble Bed Nucelar Reactor". Aan die Chinese Tsinghua Universiteit, waarby die nuwe THTR gebou gaan word (19), word ook op bladsy 16 na verwys. Terloops, China is een van die grootste uitleners, handelsvennote, heropbou-“helpers” en verskaffers van kundigheid in Angola. Duisende Chinese handelaars en werkers het 'n integrale deel van die straatbeeld van Luanda geword. - Dit is ook opvallend dat saam met Reinaldo Luis da Silva Trindade (sien bladsy 34) 'n Duitssprekende voormalige gegradueerde (1982 - 1988) van die Tegniese Universiteit van Ilmenau (FRG) by die pogings van die konsortium betrokke is.

Ryk land - arm mense

Daar is 'n besondere verhouding tussen die opkomende streeksmoondheid Angola en die magtige Suid-Afrika. Toe Angola in 1975 ná hewige gevegte onafhanklik van die koloniale mag Portugal geword het, het die weermag van die wrede apartheidstaat van Suid-Afrika binnegeval om die oorwinning van die destydse “Marxistiese” bevrydingsfront MPLA te verhoed. Toe die MPLA en Kubaanse troepe die apartheidsregime in 1988 uit Angola verdryf en die naburige Namibië onafhanklik geword het, was dit nie lank nie of die Suid-Afrikaanse regime is omvergewerp. Gevolglik kan hierdie lande terugkyk op 'n gemeenskaplike geskiedenis en talle voormalige anti-koloniale versetakteurs is nou in hoë posisies, ken mekaar en deel ongelukkig dikwels 'n sekere onkritiese geloof in vooruitgang. Dit is dus nie ongewoon dat Angola in die Suid-Afrikaanse PBMR en die Namibiese ervaring met uraanmyn belangstel nie.

Baie van die multi-miljard dollar oliewins in Angola verdwyn in die sakke van die superrykes, terwyl die meerderheid Angolese baie arm is. Ondanks dubbelsyfer ekonomiese groei, beklee Angola 162ste uit 177 op die huidige VN Menslike Ontwikkelingsindeks (20). Die infrastruktuur is in 'n katastrofiese toestand. Die gebrek aan kultuur van geld, onbeperkte verryking van die elite, korrupsie en die MPLA-nepotisme maak dit moeilik vir gewone mense om te oorleef. Opposisiepartye word nie net verhinder waar hulle kan nie, hulle word soms vermoor. Die VN se menseregtekantoor moes gesluit word weens druk van die Angolese regering in 2008 (21). Die MPLA, wat sedertdien sy naam "People's Liberation Front" prysgegee het en slegs as 'n vierletter-afkorting verskyn, werf sy ondersteuners in die diaspora wat opposisielede in die buiteland dreig (22).

So 'n regime is natuurlik 'n voorkeur strategiese vennoot van die BRD en is nog net vir jare propvol met die modernste wapentegnologie. In sy artikel "Angola: Armament and Corruption" (23) Emanuel Matondo beskryf die duur herbewapening van die diktatuur deur die BRD en die intensiewe militêr-ekonomiese betrekkinge tussen die twee lande.

Dit het in hierdie artikel duidelik geword dat daar reeds 'n aantal verbindings op die gebied van kerntegnologie-oordrag is. Maar sou die bou van ’n kernkragsentrale in Angola werklik realisties wees op mediumtermyn? Miljoene mense woon in plakkershutte in Luanda, een van die duurste stede ter wêreld, en langsaan staan ​​die hoogste wolkekrabber in die hele Afrika, gebou deur Suid-Koreaanse maatskappye. Na die ervaring met die PBMR in Suid-Afrika is dit te betwyfel of hierdie land 'n THTR sal kan bou. Maar wat wel seker is, is dat die groot hoeveelheid geld wat hieraan bestee word beter aan maatskaplike projekte en armoedevermindering bestee sal word.

Notes:

 1. "Honger na atoom en krag" deur Emanuel Matondo in "afrika süd" nr. 5/6, 2010, bladsy 44. Op die internet: http://www.issa-bonn.org/afsued.htm
 2. Sien 1., bladsy 47
 3. Sien http://www.botschaftangola.de/content.php?nav=news/themen/kolloquium_ac&details=1 (nie meer aktief nie)
 4. sien http://213.144.5.171/cas0006tw01/teamworks.dll
 5. sien http://www.suedafrika.org/fileadmin/downloads/sadc_strategic_plan.pdf
 6. Sien http://www.dawf.de/de/index.php?node_id=78&rootnodeid=72&parent_id=72&level=2&maxorder=1 (nie meer aktief nie)
 7. Sien http://www.botschaftangola.de/regierung/beschluesse_gesetze/absichtserklaerung_deutsch.pdf (nie meer aktief nie)
 8. Sien 1., bladsy 45
 9. "Suid-Afrika" No. 5/07, bl. 29
 10. sien http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Die-Wismut-bleibt-noch-lange-praesent-Zur-Zukunft-des-Bergbausanierers-177509653
 11. Sien http://www.dawf.de (nie meer aktief nie)
 12. sien http://www.az.com.na/umwelt/geologen-und-ffentlichkeit-sperren-grundwasser-fr-uranabbau.114229.php
 13. THTR nuusbriewe Nr. 100, Nr. 101, Nr. 103
 14. sien http://www.bgr.bund.de/cln_109/DE/Home/homepage__node.html?__nnn=true
 15. Sien http://www.bgr.bund.de/cln_160/nn_327772/DE/Themen/TZ/TechnZ Zusammenarbeit/Projekte/Laufend/Afrika/namibia__berat__gd.html (nie meer aktief nie)
 16. Sien http://www.mauritanides2010.com/html/conferenceprogram.html (nie meer aktief nie)
 17. Sien 1., bladsy 47
 18. Sien http://www.angolaiigroup.com/uploads/AngolaIIProjectupdateApril08xENGLISH75.doc - (nie meer aktief nie)
 19. "Die reaktorwêreld behoort te herstel van die Duitse wese", THTR-omsendbrief nr 105
 20. "Suid-Afrika" No. 3/08, bl. 26
 21. "Suid-Afrika" No. 3/08, bl. 26
 22. "Suid-Afrika" No. 4/05, bladsy 17
 23. sien http://www.connection-ev.de/z.php?ID=823

Vreugde deur krag vir die energiemaatskappye

Bo-aan die bladsyTot bo-aan die bladsy - www.reaktorpleite.de -

In die “kern-uitfasering”-debat het die bekende Kraft-Werkunion wat uit die SPD en energiemaatskappye bestaan, weer remme aangesit.

Anders as die volronde aankondigings en beloftes van Sigmar Gabriel, lyk die werklike posisionering van die sosiaal-demokratiese leierskap in Noordryn-Wesfale heeltemal anders as hul winkelvenstertoesprake vir die gewone kiesers. Die WAZ-koerantuitgewer "Der Westen" het op 29 Mei 5 in sy internetuitgawe geskryf:

"In die kerndebat stem SPD-vrou Hannelore Kraft saam met die FDP van alle mense. Die NRW-premier waarsku oor 'n 'haastige' uitgang van kernenergie. Voorsieningsekerheid en pryse moet in ag geneem word. Die 'week van waarheid' oor die Kern-uitfasering bring nuwe alliansies: Die FDP en die Sosiaal-Demokratiese Eerste Minister van Noordryn-Wesfale, Hannelore Kraft, het die naweek gewaarsku teen "realisme" en gewaarsku teen oorhaastige besluite Die botsing van belange in energiebeleid tussen die SPD en die Groenes word toenemend op Noordryn-Wesfale tydens hul staatspartykonferensie in Emsdetten 'n 'kernuitfasering sonder truuks en agterdeure' uitgestraal.Die einde van kernkrag behoort nie later as 2017 te wees nie. Kraft beskou soveel haas as riskant."

Sulke gedrag is nie in die minste verbasend nie. Toe meer en meer kommerwekkende feite in 2004 aan die lig gekom het dat Forschungszentrum Jülich (FZJ) navorsing oor die HTR-lyn voortgesit het, selfs onder die rooi-groen pseudo-uitgang en internasionale kerndienste verskaf aan lande wat bereid was om aan te sluit soos Suid-Afrika, het ons as 'n burgerinisiatief het die Minister vir Wetenskap en Navorsing van die deelstaat Noordryn-Wesfale, me. Hannelore Kraft, vrae laat ontstaan. En op 12 Julie 7 het ons so 'n openlike onderskrywing van kernnavorsing ontvang in reaksie wat selfs die grootste pessimiste onder ons verstom het:

"Die navorsing oor HTR-tegnologie wat by Forschungszentrum Jülich uitgevoer word, is veiligheidsnavorsing. Die sentrum lewer dus 'n waardevolle bydrae tot die internasionale veiligheid van HTR-reaktore. Dit sal nie geregverdig wees om aan te dring op 'n einde aan hierdie navorsing nie. (...) Daar is geen Kommer oor HTR-veiligheidsnavorsing met EU-fondse, in soverre dit inpas by die programbeplanning van die onderskeie instelling.

Hannelore Kraft was nog altyd 'n lojale assistent vir energiemaatskappye. As die Eerste Minister van Noordryn-Wesfale, ontvang sy nou persoonlike ondersteuning van die Hamm-kernterrein, van alle plekke, van die plaaslike politikus en FDP-vriend (sien THTR-omsendbrief Nr. 132, "Marcig right") Marc Herter, wat vanaf Julie 2011 die kantoor van die SPD-parlementêre groepbestuurder in Noordryn-Wesfale oorgeneem het. Wie is volgende om Kraft te help om gulsige energiemaatskappye te help? Wat doen Laurenz Meyer nou? Het hy nog die CDU-partyboek? Net hoekom?

***


Bo-aan die bladsyOp-pyltjie - tot bo-aan die bladsy

***

Doen 'n beroep op donasies

- Die THTR-Rundbrief word geborg deur die 'BI Environmental Protection Hamm e. V. ' uitgereik en gefinansier deur skenkings.

- Die THTR-Rundbrief het intussen 'n baie opgemerkte inligtingsmedium geword. Daar is egter deurlopende koste weens die uitbreiding van die webwerf en die druk van bykomende inligtingsblaaie.

- Die THTR-Rundbrief ondersoek en doen in detail verslag. Om dit te kan doen, is ons afhanklik van skenkings. Ons is bly oor elke skenking!

Skenkings rekening:

BI omgewingsbeskerming Hamm
Doel: THTR-omsendbrief
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


Bo-aan die bladsyOp-pyltjie - tot bo-aan die bladsy

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
nr12.jpg